Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukces Gminy Gogolin w ogólnopolskim konkursie

Podziękowanie.jpeg

Gmina Gogolin zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Zdrowa Gmina”. W ramach konkursu oceniono działania prozdrowotne i promocję zdrowego stylu życia. Gmina otrzyma 100 tys. na cele związane z profilaktyką zdrowotną.

Na końcowy wynik składała się  ocena Programu Profilaktyki Nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2013 – 2015, ocena  działań w zakresie profilaktyki medycznej, ocena dokumentacji przesłanej do konkursu oraz głosowanie internautów. W pierwszym etapie spośród 506 gmin wyłoniono czternaście. Gminy były zobowiązane do przedstawienia planu wykorzystania głównej nagrody.  Ostateczny wynik został ogłoszony przez dr. Janusza Medera, Prezesa Polskiej Unii Onkologii w dniu  28 listopada br. podczas audycji radiowej w Pierwszym Programie Polskiego Radia. Wśród czternastu gmin najwyżej oceniono Gminę Gogolin, która zwyciężyła w IV edycji konkursu.

Na antenie Jedynki wypowiedział  się również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który podziękował dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Zdrowia, pracownikom Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tak znakomitego sukcesu. „Nagroda jest dla nas zastrzykiem pozytywnej energii,  największym jednak sukcesem jest choćby jedno uratowane życie to, że udaje się nam wyprzedzić raka.  Jest to  więcej warte niż cała nagroda” – podkreślił burmistrz.

Dzięki konkursowi nastąpiły bardzo pozytywne zmiany w świadomości mieszkańców gminy. Wzrosła przede wszystkim ilość osób, które wykonały badania profilaktyczne, coraz większym powodzeniem cieszą się białe soboty i działania podejmowane w  ramach promocji zdrowego stylu życia. Gmina uczestniczy w konkursie trzeci raz i sukcesywnie działa na rzecz  profilaktyki. Andrzej Mrowiec – dyrektor GOZ podkreśla, że „na sukces pracowało wielu ludzi, najważniejsi są oczywiście mieszkańcy gminy, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenia do badań, bardzo pomogli nam lekarze specjaliści i pielęgniarki oraz władze samorządowe, które od lat wspierają program. Nasze motto brzmi: Programy zdrowotne są medycyną przyszłości. W Gminie Karolinki i Karlika zdrowie rozkwita”. Organizatorem konkursu jest Polska Unia Onkologii.

logo_zdrowa_gmina.jpeg

Wersja XML