Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrudnienia w ruchu drogowym - przejazd kolumny 5 pojazdów nienormatywnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, uprzejmie informuje, że:

będzie odbywał się przejazd kolumny 5 pojazdów nienormatywnych ze znacznie przekroczonymi parametrami. Ze względu na znacznie przekroczone parametry pojazdów i okoliczność, że przejazd na całym odcinku będzie odbywał się z prędkością około 10 km/h, spodziewane są utrudnienia dla użytkowników dróg a w szczególności te utrudnienia wystąpią podczas przejazdu autostradą A-4 w godz. 22:00 do 6:00 z 12/13.11.2022 r., pomiędzy węzłami:
1) dla kierunku do Katowic w godz. 22:00 do 6:00 na odc. Opole Zachód (Prądy) A-4 węzeł Strzelce Op. – węzeł Łany aż do miejsca postoju tj. do PPO Żernica (teren woj. śląskiego),
2) dla kierunku do Wrocławia w godz. 22:00 do około 24.00 na odc. od Węzła Strzelce Op. do węzła Opole Zachód.

O planowanych utrudnieniach i zalecanych objazdach (na czas tych utrudnień) na ww. odcinku autostrady, tut. Oddział będzie informował użytkowników poprzez znajdujące się na autostradzie Znaki Zmiennej Treści, a także informacje w mediach i na stronie internetowej GDDKiA.

Wskazane jest aby w tym czasie użytkownicy dróg wybrali drogi alternatywne.

Wersja XML