Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin 2030 - nowe perspektywy drogą do uwalniania lokalnego potencjału

Jak będzie wyglądała gmina Gogolin w 2030 roku? W jakim kierunku się rozwinie? Które obszary będą kluczowe w działalności samorządu? Na te pytania odpowiada, przyjęta podczas Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (15.09) jednomyślnie - 15 głosami "za" – „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”. To jeden z najważniejszych dokumentów, który stanowi nie tylko diagnozę lokalnego potencjału gospodarczego i przestrzennego, ale przede wszystkim zawiera wizję oraz misję rozwoju, będące podstawą do kształtowania polityki ekonomiczno – społecznej w perspektywie najbliższych lat.

Zgodnie z nową misją, „nadrzędną zasadą działania gminy jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania gminy na rzecz dobra wspólnego”. Dlatego priorytetem na kolejne dziesięciolecie będzie pielęgnowanie i wzmacnianie potencjału ludzkiego – samorząd gminy Gogolin w centrum działań zamierza stawiać mieszkańców i ich potrzeby, poprzez budowanie zintegrowanej wspólnoty i aktywne włączanie społeczności w proces rozwoju gminy. Ważny element atrakcyjności gminy pod względem osiedleńczym, stanowi też lokalna gospodarka i rynek pracy; samorząd zamierza więc kłaść nacisk na poprawę skomunikowania, systematyczne podnoszenie standardów infrastruktury technicznej, współpracę z sąsiadami, a także ukierunkować swoje działania na ochronę bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego – co wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców całej gminy Gogolin. Budując przyszłość należy pamiętać o przeszłości, stąd wszelkie decyzje rozwojowe będą podejmowane racjonalnie, z dbałością o unikalność kultury śląskiej i jej autentyczność.

W konsekwencji, gmina Gogolin w 2030 roku to miejsce przyjazne, otwarte, z aktywnymi mieszkańcami oraz samorządem nie bojącym się wyzwań i uwalniającym potencjał gospodarczy, społeczny i ekonomiczny.

 

 

 

PDFPrezentacja dot. Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 2021 - 2030.pdf (49,29MB)

Wersja XML