Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu

Burmistrz Joachim Wojtala, w imieniu samorządu Gminy Gogolin odebrał w Karpaczu statuetkę laureata ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans”2013. Doceniono najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowane przez samorządy.

Kapituła pod przewodnictwem Ministra Jarosław Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, spośród 88 samorządów zgłoszonych do konkursu, wybrała 16 równorzędnych laureatów statuetki „Samorząd Równych Szans”. Jedna z nich trafiła do Gminy Gogolin. Gmina znalazła się tym samym w elitarnym gronie takich laureatów jak: Białystok, Katowice, Konin, Lublin, Poznań, Rybnik, Szczecin, Wrocław. Kapituła przyznała również 24 wyróżnienia.  Warto dodać, iż gmina Gogolin była jedyną gminą  reprezentującą  województwo opolskie.

Kapituła doceniła gminę za projekt pt. „Aktywna Gmina Gogolin”. Projekt dotyczył funkcjonowania  utworzonego z inicjatywy władz samorządowych Centrum  Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Osób w Wieku 50+” przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Ośrodek powstał w 2012 r., jego działalność wypełniła lukę w ofercie świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji dziecięcej i rehabilitacji osób w wieku senioralnym. Mieszkańcy uzyskali tym samym wygodny dostęp do specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, nie ponoszą również kosztów dojazdu na zabiegi do miast ościennych. Z usług Centrum mogą korzystać osoby niepełnosprawne ze schorzeniami wywołanymi zanikiem mięśni, dziecięcym porażeniem mózgowym, wodogłowiem, chorobami genetycznymi oraz powikłaniami związanymi ze schorzeniami kostnymi. Obecnie w placówce jest zatrudnionych trzech rehabilitantów, psycholog, neurolog oraz logopeda.

Projekt zaprezentował na ogólnopolskim forum  w Karpaczu (15.11.2013.) Andrzej Mrowiec – dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. Projekt został bardzo ciepło przyjęty, gratulowano pomysłu, podkreślano szczególnie to, iż gmina z własnych środków realizuje zadania wykraczające poza zadania ustawowe. Zwracano również uwagę na trwałość projektu, na zdolność współdziałania oraz na to, że dzięki takim działaniom poszerza się nie tylko oferta na rzecz niepełnosprawnych, ale również  pozytywnie zmienia się świadomość mieszkańców.

 

 

W ramach spotkania w Karpaczu odbyło się również połączone z warsztatami „Szkolenie podnoszące poziom świadomości w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

***

Konkurs „Samorząd Równych Szans” jest organizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich i Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. W konkursie mogą uczestniczyć samorządy, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności. 

***

Projekty przedstawione przez laureatów statuetki „Samorząd Równych Szans”.

Wersja XML