Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Święto Plonów - Żniwniok 2022

Tegoroczne Gminne Święto Plonów odbyło się 11 września w sołectwie Górażdże. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza św. dziękczynna w intencji wszystkich rolników gminy Gogolin oraz ich rodzin w Kościele Parafialnym pw. Błogosławionego Czesława w Górażdżach.

W mszy św. uczestniczyli przedstawiciele gogolińskiego samorządu oraz członkowie delegacji z miast partnerskich i samorządów współpracujących z Gminą Gogolin, a także zaproszeni goście. Na ręce ks.  proboszcza bochen chleb złożyli starostowie dożynkowi: Patrycja i Grzegorz Wicher; poświęcone zostały także przyniesione przez rolników, ogrodników i sadowników tegoroczne plony. Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy porannej sumy otrzymali symboliczny bochenek chleba.

 

 

W godzinach popołudniowych w przez centrum miejscowości przeszedł barwny korowód, prowadzony przez Orkiestrę Dętą Górażdże Cement S.A. oraz Mażoretki ArriVa. Tradycyjnie można było podziwiać pięknie przyozdobione przyczepy, wozy z humorystycznymi scenkami rodzajowymi, bogato zdobione – misternie wykonane korony oraz wieńce dożynkowe, czy płody rolne lokalnych rolników, ogrodników i działkowców. W przemarszu wzięli udział również przedstawiciele sołectw i dzielnic, gminnych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, stowarzyszeń i lokalnych grup działania.

 

 

W części oficjalnej, która odbywała się na stadionie w Górażdżach, nie zabrakło podziękowań, gratulacji i nagród. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniają się do tego, by na naszym stole nie zabrakło przysłowiowego "chleba". Włodarz złożył także podziękowania sołtysom i przewodniczącym zarządów dzielnic, a Sołectwo Górażdże za przygotowanie tegorocznych dożynek otrzymało od samorządu bon na kwotę 5 tysięcy złotych. Gratulacje i skromne podarunki otrzymali również laureaci tegorocznych wojewódzkich konkursów dożynkowych. Na ręce burmistrza bochen chleba – symbol pomyślności i dostatku złożyli tegoroczni starostowie - państwo Patrycja i Grzegorz Wicher. Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień zaproszonych gości.

 

 

W dalszej części, na scenie zaprezentowały się utalentowane dzieci i młodzież. Odbył się również „Koncert na dwie orkiestry” w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina oraz Waleckiej Orkiestry Dętej CAPRI – w ramach projektu “Jest w Orkiestrach Dętych Wielka Siła - muzyka łączy pokolenia”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego Marszałkowski Budżet Obywatelski.

Tradycyjnie, przyznano też nagrody w konkursach dożynkowych. A o to wyniki:

I miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł otrzymały:

- Sołectwo Kamień Śląski

- Sołectwo Kamionek

- Sołectwo Odrowąż

- Sołectwo Malnia

- Sołectwo Zakrzów

- Dzielnica Gogolin – Karłubiec

- Sołectwo Dąbrówka

- Sołectwo Górażdże

II miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymały:

- Sołectwo Chorula

- Sołectwo Obrowiec

I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymały:

- Sołectwo Chorula

- Sołectwo Kamionek

- Sołectwo Malnia

- Sołectwo Zakrzów

- Dzielnica Gogolin – Karłubiec

- Dzielnica Gogolin – Strzebniów

- Sołectwo Dąbrówka

- Sołectwo Górażdże

II miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymały:

- Sołectwo Odrowąż

- Sołectwo Kamień Śląski

- Sołectwo Obrowiec

I miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymały:

W kategorii koron ziarnkowych - sołectwo Odrowąż.

W kategorii koron kłosowych - sołectwo Zakrzów.

W kategorii koron mieszanych - dzielnica Gogolin - Karłubiec, dzielnica Gogolin - Strzebniów, sołectwo Chorula, sołectwo Kamionek, sołectwo Malnia, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Górażdże.

II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymały w kategorii koron mieszanych sołectwo Kamień Śląski i sołectwo Obrowiec.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML