Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żniwniok 2022

W dniu 11 września w Górażdżu odbyły się uroczystości Święta Plonów „Żniwniok 2012”, nasza miejscowość także miała swoich przedstawicieli.

 

 

Tradycyjnie, przyznano też nagrody w konkursach dożynkowych. A o to wyniki:

I miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł otrzymały:

- Sołectwo Kamień Śląski

- Sołectwo Kamionek

- Sołectwo Odrowąż

- Sołectwo Malnia

- Sołectwo Zakrzów

- Dzielnica Gogolin – Karłubiec

- Sołectwo Dąbrówka

- Sołectwo Górażdże

II miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymały:

- Sołectwo Chorula

- Sołectwo Obrowiec

I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymały:

- Sołectwo Chorula

- Sołectwo Kamionek

- Sołectwo Malnia

- Sołectwo Zakrzów

- Dzielnica Gogolin – Karłubiec

- Dzielnica Gogolin – Strzebniów

- Sołectwo Dąbrówka

- Sołectwo Górażdże

II miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymały:

- Sołectwo Odrowąż

- Sołectwo Kamień Śląski

- Sołectwo Obrowiec

I miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymały:

W kategorii koron ziarnkowych - sołectwo Odrowąż.

W kategorii koron kłosowych - sołectwo Zakrzów.

W kategorii koron mieszanych - dzielnica Gogolin - Karłubiec, dzielnica Gogolin - Strzebniów, sołectwo Chorula, sołectwo Kamionek, sołectwo Malnia, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Górażdże.

II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymały w kategorii koron mieszanych sołectwo Kamień Śląski i sołectwo Obrowiec.


Wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Kamionka w jakichkolwiek przygotowaniach do dzisiejszych obchodów bardzo serdecznie dziękuję. Bez Was nie byłoby tego co mogliśmy dzisiaj podziwiać, cieszyć się, świętować. A było Was bardzo dużo: niesamowita grupa uczestników korowodu dożynkowego reprezentujących naszą wioskę, ale również nasi rolnicy, ogrodnicy, młodzież, dzieci, wszyscy przygotowujący Koronę Dożynkową, plony, przyczepy, traktory oraz Przedszkole w Ogrodzie, Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku, Klub Seniora, wszyscy darczyńcy. Dziękuję wszystkim!
Barbara Komandzik
Sołtys Kamionka

Wersja XML