Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

Burmistrz Joachim Wojtala uczestniczył w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w Jemielnicy.

Podczas spotkania (5.11.2013r. ) w którym uczestniczyło 54 partnerów zrzeszonych w PSOiRW omawiano przede wszystkim projekty wdrożeniowe „Sieci Najciekawszych Wsi”. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali trzech referatów. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński przedstawił kryteria włączenia do „Sieci Najciekawszych Wsi”, Opolski, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz omówiła wyniki kwerendy zasobów wsi w województwach w kontekście preselekcji uczestników projektów, Witold Magryś reprezentujący Śląski Związek Gmin i Powiatów omówił natomiast przykładowy projekt wdrożeniowy. Uczestnicy spotkania mieli również okazję pracować w terenie, gospodarze zaprezentowali Jemielnicę jako potencjalnego członka „Sieci Najciekawszych Wsi”. Zapoznano się również z kryteriami uczestnictwa w Sieci ujętymi w  tzw. karcie oceny miejscowości.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Ogólnopolską  „Sieć Najciekawszych Wsi” będzie tworzyć kilkanaście sołectw, które zostaną do 2016 r. wyłonione spośród zgłoszonych przez gminy. Do końca 2013r. zakończy się faza preselekcji i w regionie zostanie  wyłonionych minimum 6-8 wsi – uczestników projektów wdrożeniowych. Na kolejnym etapie (2015 r.) niezbędne będzie opracowanie Planu Działania zgodnego z kryteriami uczestnictwa w Sieci.

Gmina Gogolin zgłosiła do tworzonej „Sieci Najciekawszych Wsi” sołectwo Kamień Śl., a samorząd gminy jest żywo zainteresowany uczestnictwem w tej elitarnej organizacji. Sieć będzie obejmować sołectwa, które muszą spełniać wysokie standardy i efektywnie działać, aby się w niej  utrzymać, ciągle poszerzać ofertę i świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Wersja XML