Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Hodowcy gołębi podsumowali sezon lotowy

Sekcja  Gogolin - Karłubiec

W dniu 12.10.2013 roku w siedzibie sekcji P.Z.H.G.P Gogolin - Karłubiec odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia i podsumowania sezonu lotowego. Podczas spotkania Burmistrza Gogolina reprezentował Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz. Spotkanie prowadził Bernard Frank prezes Sekcji, który przedstawił sprawozdanie z sezonu lotów 2013 roku. W dalszej części spotkania nastąpiło wręczanie hodowcom pucharów. Po wręczaniu pucharów Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz i prezes Sekcji Bernard Frank wręczyli Andrzejowi Feliksikowi srebrną odznakę zasłużony dla PZHGP. Należy podkreślić, że Sekcja Gogolin – Karłubiec to elita hodowców, jeżeli chodzi o wyniki na szczeblu oddziału. Znakomitymi osiągnięciami mogą się pochwalić Jan Mateja, Jan i Roland Gaborowie oraz Adolf Fuchs i Andrzej Feliksik i pozostali członkowie sekcji, którzy zajmują czołowe pozycje na listach oddziałowych. Trzeba również dodać, iż sekcja Gogolin – Karłubiec i sekcja Gogolin – Strzebniów są zaangażowane w przygotowania do dorocznej wystawy gołębi, która odbędzie się w dniach 7-8.12.2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie. Członkowie sekcji wyrażają wdzięczność Burmistrzowi Joachimowi Wojtali, Radzie Miejskiej oraz Renacie Kochanowskiej – dyrektorowi PSP nr 2 w Gogolinie  za współprace i patronat nas Sekcją. Spotkania podsumowujące sezon zakończyło się w późnych godzinach wieczornych, dyskutowano już o nowym sezonie 2014, organizacji i przewidywanych wynikach. Hodowcy serdecznie zapraszają na grudniową wystawę. Szczególnie mile widziane będą dzieci i młodzież, która być może zasili szeregi Gogolińskiej Sekcji.

Podsumowanie_Karłubiec.jpeg

Mistrzostwo tradycyjne

Mistrz - Jan Mateja

I Wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik

II Wicemistrz - J.R. Gabor

I przodownik - Bernad Frank

II przodownik - Jan Wojtala

III przodownik - Bogdan Bugajski

 

KAT. A

Mistrz - Jan Mateja

I Wicemistrz -  Jan Roland Gabor

II Wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik

 

KAT. B

Mistrz - Jan Mateja

I Wicemistrz - Jan Roland Gabor

II Wicemistrz -  A. Fuchs – A. Feliksik

 

KAT. C

Mistrz - Jan Mateja

I Wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik

II Wicemistrz - J.R. Gabor

 

KAT. M

Mistrz -  A. Fuchs – A. Feliksik

I Wicemistrz - Jan Mateja

II Wicemistrz - Jan Roland Gabor

 

Mistrzostwo gołębi rocznych

Mistrz - A. Fuchs - A. Feliksik

I Wicemistrz - Jan Mateja

II Wicemistrz - Jan Wojtala

 

Mistrzostwo gołębi młodych.

Mistrz - Mateja Jan

I Wicemistrz - Gabor J.R. Konopka A.

II Wicemistrz - Frank Bernard

I przodownik - Dyr Henryk

II przodownik - Fuchs A. – A. Feliksik

III przodownik - Bugajski Bogdan

 

Najlepsze 3 samce dorosłe

1. Fuchs A. – Feliksik A.

2. Jan Mateja

3. Jan Mateja

 

Najlepsze 3 samice dorosłe

1. Jan Mateja

2. Jan Roland Gabor

3. Jan Roland Gabor

 

Najlepsze 3 samce roczne

1. Mateja Jan

2. Mateja Jan

3. Mateja Jan

 

Najlepsze 3 samice roczne

1. Wojtala Jan

2. Fuchs A. – Feliksik A.

3. Mateja Jan

 

Najlepsze 3 gołębie młode

1. Jan Mateja

2. Jan Mateja

3. Jan Mateja

pzhgp.jpeg

Sekcja  Gogolin - Strzebniów

W dniu 19.10.2013r. odbyło się podsumowanie, oraz uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2013 PZHGP Sekcji Nr 2 Gogolin. Prezes Sekcji Henryk Machura oficjalnie rozpoczął i powitał przybyłych hodowców i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gogolinie: Przewodniczącego Rady Miejskiej Franciszka Holeczka oraz inspektora  Piotra Giecewicza. Prezes Sekcji podsumował sezon 2013 lotów gołębi starych i młodych, wystawiając hodowcom Sekcji Gogolin bardzo wysoką ocenę za udział i zaangażowanie w współzawodnictwie lotowym w sezonie 2013. Podsumowując podkreślił, że w sekcji Gogolin - Strzebniów jest 18 hodowców biorących udział w lotach. W sumie hodowcy włożyli na 14 lotów gołębi dorosłych - 6097 gołębi, a w lotach gołębi młodych, na 6 lotów - 3578 gołębi.

W lotach gołębi dorosłych hodowcy, którzy uzyskali najlepsze wyniki zostali wynagrodzeni pucharami. Uroczystego wręczenia nagród hodowcom dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek. Hodowcy bardzo dziękują p. Burmistrzowi Joachimowi Wojtala za ufundowanie pucharów.

Podsumowanie_Strzebniów.jpeg

Mistrzowie gołębi dorosłych

Mistrz - Konieczny Mateusz i Norbert

I Wicemistrz - Bartela Franciszek

II Wicemistrz - Machura Henryk

 

Mistrzostwie Kat. C

Mistrz  - Konieczny Mateusz i Norbert

I Wicemistrz - Fait Joachim i Denis

II Wicemistrz - Bartela Franciszek

 

Mistrzostwo Kat. M:

Mistrz  - Konieczny Mateusz i Norbert

I Wicemistrz - Bartela Franciszek

II Wicemistrz - Fait Joachim i Denis

 

Mistrzostwo gołębi młodych:

Mistrz  - Kauczor M. i Blania K.

I Wicemistrz -  Dębrowski Edward

II Wicemistrz - Gabor Gerard

 

Najlepsze gołębie

Najlepszy lotnik samiec -  Konieczny Mateusz i Norbert

Najlepsza samica - Konieczny Mateusz i Norbert

Najlepszy lotnik gołębi młodych -  Franciszek Bartela

Wersja XML