Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I miejsce w konkursie Przyjazna Wieś

Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli jest najlepszym projektem infrastrukturalnym w Województwie Opolskim zrealizowanym na obszarach wiejskich, a współfinansowanym z środków unijnych. Konkurs „Przyjazna Wieś” został zorganizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Projekt Centrum Aktywizacji Wiejskiej zwyciężył w etapie regionalnym i został nominowany do etapu ogólnopolskiego. Laureat I miejsca etapu regionalnego otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 9000 zł. Projekt został zgłoszony do konkursu przez Gminę Gogolin. Nagroda jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ocenie konkursowej akcentowano walory sprzyjające aktywizacji wiejskiej, sprzyjające budowaniu tożsamości z miejscem zamieszkania i wkład w poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli mieszczące się w przebudowanym budynku byłego przedszkola pełni funkcję centrum społeczno – kulturalnego sołectwa. Obiekt służy mieszkańcom przede wszystkim jako miejsce spotkań. Do dyspozycji jest bowiem wielofunkcyjna sala na 100 osób z wyposażoną w pełni kuchnią. Ponadto, w budynku działa filia Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlica młodzieżowa, sołtysówka i Stowarzyszenie „Wykuwamy Przyszłość”. Z funduszy sołeckich i środków własnych zagospodarowano również przyległy obszar jako bezpieczne miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe. W tym miejscu znajduje się kącik grillowy z altaną, bezpieczny plac zabaw wraz z  nowoczesną siłownią na wolnym powietrzu. Budynek zyskał również oryginalną fasadę,  i wyróżnia się w krajobrazie wsi. Budynek został ozdobiony tradycyjnymi, opolskimi motywami kwiatowymi.

Cieszy fakt, że szansę, którą samorząd stworzył, mieszkańcy znakomicie wykorzystali. Ulokowana w projekcie „złotówka” zostaje wielokrotnie  pomnożona i w konsekwencji włożony wkład „pracuje” na dalszy rozwój. Wypracowany duży kapitał, stanowi tzw. wartość dodaną, a dzięki partycypacji mieszkańców sołectwa w projekcie osiągnięto oczekiwany rezultat.

Brak opisu obrazka

Wersja XML