Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15 lat odnowy wsi w Gminie Gogolin

W Kamieniu Śl. odbyła się konferencja z okazji 15 – lecia Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin. Podczas konferencji podsumowano i oceniono działania podjęte w ramach Programu.

W 1998 r. w Gminie Gogolin  podjęto pierwsze działania na rzecz  poprawy warunków życia, rozwoju i odnowienia wizerunku sołectw i dzielnic. Program, który z powodzeniem realizowany jest w krajach niemieckojęzycznych, sprawdził się również na Śląsku. Gmina Gogolin należąca do niewielkiej grupy pionierów, może już pochwalić się sporymi osiągnięciami, co wielokrotnie podkreślał w swoim przemówieniu Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński. Podczas konferencji (25.10.2013r.) w której uczestniczyli byli i obecni przedstawiciele samorządu, sołtysi, którzy pełnili swoje funkcje w minionym piętnastoleciu, duchowni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi organizacji działających na terenie sołectw i dzielnic, lokalni twórcy i przedstawiciele środowisk biznesowych nie zabrakło też podziękowań dla liderów i mieszkańców. W szczególnych słowach, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala dziękował Wojewodzie Opolskiemu, Marszałkowi Województwa Opolskiego oraz pracownikom Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektorowi Instytutu Naukowo – Badawczego ks. S. Kneippa w Kamieniu Śl. oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie. Sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic otrzymali również okolicznościowe podziękowania skierowane do liderów i mieszkańców - „…dziękujemy serdecznie za to, że Mieszkańcy tak chętnie włączyli się w Program Odnowa Wsi. Pozwoliło to nie tylko na zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego naszych wsi, ale również na zbudowanie olbrzymiego kapitału doświadczenia, które będzie owocować w kolejnych latach. To, co stworzyliście zasługuje na najwyższą pochwałę”.

Bardzo ważną częścią konferencji była część referatowa. Wygłoszono trzy referaty dotyczące realizacji  Programu Odnowa Wsi. Gminny koordynator Programu Krzysztof Reinert przestawił referat pt. „Rys historyczny 15 – lecia Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin”, burmistrz Joachim Wojtala omówił „Pespektywy rozwoju Programu Odnowa Wsi w gminie Gogolin”, a wojewoda Ryszard Wilczyński podsumował zagadnienia związane z „Odnową Wsi w województwie opolskim”. Wojewoda wyraził jednocześnie podziękowania dla liderów Programu oraz samorządu gminy, który skutecznie wspiera realizację podejmowanych w ramach Programu inicjatyw.

Podczas konferencji podpisano również „Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa”, którego celem jest „współdziałanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gogolin”. Stronami Porozumienia jest Gmina Gogolin, sołectwa, dzielnice i stowarzyszenia działające na terenie sołectw i dzielnic.

Z okazji 30 – lecia działalności Zespołu Folklorystycznego „Echo” z Kamienia  Śl. Burmistrz Gogolina  wręczył członkom okolicznościowy „grawerton” z życzeniami dziękując jednocześnie za pielęgnowanie lokalnych tradycji muzycznych oraz promocję Kamienia Śl. i Gminy Gogolin. Zespół wystąpił w krótkim programie artystycznym prezentując śląskie pieśni ludowe  oraz autorskie monologi i piosenki.

Z okazji konferencji,  przygotowano publikację „Odnowa Wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin”, wystawę ilustrującą 15 lat działań w ramach Programu Odnowa Wsi oraz wystawę publikacji wydanych przez Urząd Miejski w Gogolinie i współpracujące z nim jednostki. Sołectwa i dzielnice prezentowały także swoje kroniki.

 

 

Podczas konferencji odbyło się również uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Medale za Długoletnią Służbę lekarzom, fizjoterapeutom i pielęgniarkom wręczył Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał lekarzom i pielęgniarkom Medale za Długoletnią Służbę jako „nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Osoby odznaczone są bardzo  znane w lokalnym środowisku,  od wielu lat z wielkim oddaniem służą pacjentom w gminie Gogolin.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: lek med. Zofia Jasińska - Knysz i dr Czesław Milejski.       

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: lek. med. Edyta Winiarska, lek. med. Andrzej Marcyniuk, Dorota Jaśkowiec, Beata Onyszczuk. 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni:  lek. med. Aleksandra Stanek, lek. med. Katarzyna Seweryn – Serkis,  Justyna Dragun, Sylwia Stefani.

W imieniu odznaczonych wystąpił dr Czesław Milejski dziękując za docenienie zaangażowania lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów pracujących w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.

 

 

Wersja XML