Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienie

W Gogolinie zostaną utrzymane cztery dodatkowe etaty w Policji. Burmistrz Joachim Wojtala podpisał w tej sprawie stosowne porozumienie z Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie radni Rady Miejskiej już w lipcu br. wyrazili zgodę na finansowanie z budżetu gminy czterech etatów dzielnicowych na posterunku Policji w Gogolinie. Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2013 r. etaty będą finansowane od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Decyzje o mianowaniu dzielnicowych podejmie Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach (posterunek w Gogolinie podlega Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach). Funkcję dzielnicowych będą pełnić osoby zatrudnione w Policji. Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę i pełniąca obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Ireną Doroszkiewicz, w obecności Nadkomisarza Przemysława Ilnickiego Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach oraz Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania Tadeusza Byrskiego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML