Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom"

Rusza II edycja konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Do udziału w nim organizatorzy zapraszają firmy, które zatrudniają obcokrajowców. Jego celem jest docenienie tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację.
Konkurs przeznaczony jest dla firm, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia), w ciągu ostatnich 2 lat nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi (dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania przepisów prawa pracy). Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli bezpośrednio zatrudniają cudzoziemców, to znaczy są tzw. pracodawcami użytkownikami.
Żeby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online: Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2022 r. (termin może ulec wydłużeniu)

Link do formularza zgłoszeniowego

Nagrodą dla Laureatów konkursu będzie tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”.
Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej we współpracy z opolską lożą Business Centre Club, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Patronem wydarzenia jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: weiz.po.edu.pl/opolska-firma/ 

Wersja XML