Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O gminie

Gmina Gogolin to miasto z dwiema dzielnicami i dziewięcioma sołectwami, malowniczo położona w sercu Opolszczyzny, zamieszkana przez prawie 13 tysięcy osób. Bliskość autostrady A4, doskonale położone tereny inwestycyjne objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz rozwinięty przemysł cementowo – wapienniczy i chemiczno – poligraficzny pozwalają na prężny rozwój gospodarczy.
Gmina pełni funkcje – przemysłową, mieszkaniową i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem warunków naturalnych i położenia obszaru. Występujące surowce przesądziły o rozwoju przemysłu wapienniczo-cementowego we wsiach: Górażdże i Chorula. Dogodne położenie w stosunku do ośrodków przemysłowych wpłynęło na rozwój funkcji mieszkaniowej. Funkcja rolnicza reprezentowana jest przez sektor prywatny.

 

Dane statystyczne

Ludzie 100×100.png

Ludność (stan na 30.06.2020)
Gmina: 12646
w tym miasto: 6794

Powierzchnia 100×100.png

Powierzchnia 101 km2

Bezrobocie 100×100.png

Stopa bezrobocia (stan na 31.12.2021)
Powiat krapkowicki: 5,3% (1 408 osób)
Województwo opolskie: 6,0 % (21 535 osób)

 

Struktura przemysłowa

O przemysłowej funkcji gminy przesądzają zakłady cementowe i wapiennicze bazujące na surowcach eksploatowanych (m. in.) na obszarze gminy Gogolin. Są to:

Poza nimi na obszarze gminy znajduje się kilka większych zakładów produkcyjnych innych branż:

 

Połączenia transportowe

Przez gminę przebiega autostrada A4 z jednym węzłem autostradowym w Gogolinie oraz drogi wojewódzkie nr 409, 423 i 424. Dodatkowym atutem jest międzynarodowa linia kolejowa E30 łącząca Wrocław z Katowicami.

Mapa Polski.jpeg

Autostrada 100×100.png

Autostrada  A4 - 3,3 km (4 min.)
Opole - 25 km (30 min.)
Katowice - 91 km (56 min.)
Wrocław - 111 km (1h 10 min.)
Warszawa - 313 km (3h 33 min.)
Praga - 322 km (3h 53 min.)
Berlin - 438 km (4h 26 min.)

Pociąg 100×100.png

Linia kolejowa E 30
Opole - 20 min.
Kędzierzyn-Kożle - 24 min.
Wrocław - 1h 34 min.

Samolot 100×100.png

Lotniska międzynarodowe
Katowice - 105 km (1h 6 min.)
Wrocław - 115 km (1h)

 

Otoczenie biznesowe

Gmina Gogolin od lat aktywnie współpracuje z licznymi instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi inwestorów i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na jej terenie. Do najważniejszych instytucji należą:

 

Wersja XML