Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta sędziów

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego RP gościli w Gogolinie. Podczas spotkania w Gminnym Centrum Kultury zapoznali się z programem polityki społecznej gminy.

Obszerną prezentację na ten temat przedstawił burmistrz Joachim Wojtala. Sędziowie mieli okazję zapoznać z działaniami podejmowanymi w zakresie opieki zdrowotnej, społecznej, integracji społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Burmistrza Gogolina, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy Domu Spokojnej Starości św. Barbara, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnego Centrum Kultury oraz naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Sędziowie interesowali się również sprawami dotyczącymi gospodarki odpadami, wolontariatu, utrzymania czystości oraz ofertą dla seniorów. W dyskusji poświęconej kondycji samorządów Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński zwrócił uwagę na istnienie środka prawnego jakim jest możliwość zaskarżania ustaw. Podkreślił przy tym, że sędziowie Trybunału sprzyjają umacnianiu się samorządności. Podczas spotkania goście wysłuchali również krótkiego koncertu Zespołu Folklorystycznego „Szwarne Dziołchy”, dokonali także pamiątkowego wpisu do Kroniki Samorządowej Gminy Gogolin. Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem pod pomnikiem Karolinki, upamiętniającym historyczne spotkanie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

XVII Polsko – Litewska Konferencja naukowa z udziałem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej odbyła się w Kamieniu Śl. w dniach 16 – 19.09.2013 r. Konferencje odbywają się w Polsce i na Litwie,  są poświęcone istotnym problemom polskiego i litewskiego orzecznictwa konstytucyjnego.

Wersja XML