Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta EWALUACYJNA dla mieszkańców Krainy św. Anny

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszego Stowarzyszenia za lata 2014-2020, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców na przyszły okres programowania. Zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz wdrażania LSR.

Wypełnienie ankiety trwa 10 minut.
Ankieta jest anonimowa.

Link: Ankieta

Wersja XML