Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta Prezydenta RP

W Kamieniu Śl. gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydenta RP powitał Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala w obecności ks. dyrektora Alberta Glaesera i sołtysa Kamienia Śl. Szczególne powitanie miało miejsce z Ks. Abp. Alfonsem Nossolem.

Spotkanie odbyło się w Sali Balowej kamieńskiego zamku, gdzie na Prezydenta oczekiwali Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego i przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, duchowni, lokalni liderzy oraz przedstawiciele organizacji działających na Śląsku Opolskim. Wraz z Prezydentem RP przybyli m. in. przedstawiciel władz wojskowych, ministrowie z Kancelarii Prezydenta, posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie Platformy Obywatelskiej. Gości powitał Marszałek Józef Sebesta. Podczas wizyty Prezydent Bronisław Komorowski dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Instytutu Badań Nauczania Papieskiego i Księgi Wotywnej Sanktuarium św. Jacka,  Kroniki Gminy Gogolin i Kroniki Sołectwa Kamień Śląski. Podczas nieformalnego spotkania Burmistrz Joachim Wojtala, na pamiątkę pobytu na Ziemi Gogolińskiej, wręczył Prezydentowi rzeźbę w formie zabytkowego pieca wapienniczego oraz płytę z utworami zaaranżowanymi w oparciu o pieśń ludową „Poszła Karolinka”.

Odznaczenia

Bardzo uroczystym momentem spotkania było wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla  Śląska Opolskiego. Prezydent RP odznaczył ks. abp. Alfonsa Nossola Krzyżem Wielki Orderu Odrodzenia Polski oraz prof. Dorotę Simonides Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prestiżowe odznaczenia zostały przyznane za całokształt osiągnięć zarówno w działalności publiczno – społecznej, jak i działalności naukowej. Wysokie odznaczenia państwowe otrzymali również kombatanci uhonorowani za walkę o niepodległość.

W imieniu odznaczonych  w pięknych i emocjonalnych słowach podziękował ks. abp A. Nossol, który zwrócił m. in.  uwagę na specyfikę Śląska Opolskiego, gdzie „...w dialogu widzimy język macierzysty ludzkości”, a „inności nie utożsamiamy z obcością”.  Ksiądz arcybiskup podziękował również za  troskę o Śląsk Opolski. „Dziękujemy, że szanujecie naszą swoistość…” – podkreślał wielokrotnie.

 

 

Wystąpienia

W programie wizyty Prezydenta RP znalazły się również trzy wystąpienia. Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński omówił realizację i znaczenie Programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim, Zbigniew Kawa, Sołtys Kamienia Śl. przedstawił realizację POW w Kamieniu  Śl., Norbert Rasch, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim omówił zagadnienia związane z funkcjonowaniem tej największej organizacji zrzeszającej Niemców.

***

W godzinach porannych Prezydent RP odwiedził Ziemię Raciborską, wizytował budowę zbiornika retencyjnego,  w Opolu z ks. bp. Andrzejem Czają, środowiskiem kombatantów, uczestniczył również w uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego „Opolskiej Karty Rodziny” i „Opolskiej Karty Seniora”. Porozumienie jest wdrażane przez Samorząd Województwa Opolskiego, w tym również przez Gminę Gogolin.  Prezydent złożył również kwiaty pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. 

Wersja XML