Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne usługi dla mieszkańców Gminy Gogolin

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Indywidualne darmowe konsultacje psychologiczne dla dorosłych mieszkańców gminy Gogolin – Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał dziś umowę ze Stowarzyszeniem Oświatowo – Artystycznym „Edukacja ku przyszłości” na udzielenie wsparcia i realizację zadania przez tę organizację pozarządową.

Pomoc psychologiczna będzie świadczona w trzech punktach: w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Gogolinie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni. Usługa skierowana jest do osób pełnoletnich, a w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dojazdu psychologa w miejsce zamieszkania pacjenta. Poradnictwo rusza już od 4 marca br., a osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy psychologicznej mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Gogolinie: bezpośrednio w siedzibie na Placu Dworcowym 2; telefonicznie pod nr tel. 77 47 49 416 lub drogą elektroniczną: sekretariat@cus.gogolin.pl.

Wartość projektu to 57 600 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” - Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wersja XML