Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybrano Sołtysa Górażdży

W związku z rezygnacją złożoną przez Andrzeja Doleżycha z pełnienia funkcji Sołtysa Wsi Górażdże, w dniu 12 września 2013r. odbyło się zebranie wiejskie mające na celu wybór sołtysa. Przewodniczącym zebrania został Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.W zebraniu wiejskim uczestniczyły 54 osoby posiadające czynne prawo wyborcze. W wyniku przerpwadzonych wyborów Sołtysem został Rafał Kubiczek dotychczasowy członek Rady Sołeckiej, który uzyskał 41 głosów „za”, 12 „przeciw”, 1 głos był nieważny. 

wybory_Gorazdze_2.jpeg

Jako że sołtysem został członek Rady Sołeckiej, porządek obrad czwartkowego Zebrania Wiejskiego został rozszerzony, przeprowadzono jednocześnie wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Zgłoszono dwóch kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość ważnych głosów: Gurgul Janusz (34 głosy), Kozłowski Grzegorz (14 głosów). Członkiem Rady Sołeckiej został Janusz Gurgul. W wyborach uzupełniających uczestniczyło 49 osób, w głosowaniu oddano 1 głos nieważny.

wybory_Gorazdze_1.jpeg

Wersja XML