Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od marca bieżącego roku funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. W związku z tym wszelkie informacje, pomoc związaną z problemem uzależnień oraz działalnością profilaktyczną i edukacyjną w tym zakresie instytucje i mieszkańcy miasta i gminy mogą uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka: pokój 17 tel. 774076065 lub pokój 19 tel. 774076064.

W celu poszarzenia informacji i oferty pomocowej uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punk Konsultacyjny znajduje się w Gogolinie ul. Strzelecka 1, przy Centrum Rehabilitacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych oraz 50 +;

godziny otwarcia: w poniedziałki od 15 do 17.30, w środy od 10 do 12.30, kontakt telefoniczny – 604076590.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Izabela Olczyk

Wersja XML