Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Dożynki 2013 w Górażdżach

W sołectwie Górażdże odbyły się Gminne Dożynki „Żniwniok 2013”.  Tradycyjnie, przygotowano piękne korony żniwne, wozy korowodowe i dekoracje dożynkowe.

Już kilka tygodni przed uroczystością  na obrzeżach sołectwa pojawił się oryginalny dożynkowy napis witający przyjezdnych. Z okazji „Żniwnioka” udekorowano również posesje i ulice.  Kulminacyjnym punktem obchodów była niedzielna (1.09.), dziękczynna msza św. w miejscowym kościele parafialnym, którą sprawował ks. abp Alfons Nossol wraz z kapłanami pracującymi na terenie gminy. Podczas mszy św. został poświęcony chleb dożynkowy i korona żniwna. Po zakończeniu uroczystości mieszkańcy Górażdży  zostali również obdarowani symbolicznymi bochenkami  dożynkowego chleba.

 

 

Na zaproszenie Burmistrza Gogolina w uroczystościach dożynkowych uczestniczyli liczni goście m.in.: Wicemarszałek Województwa Opolskiego, członkowie Rady Województwa Opolskiego, Starosta Krapkowicki, członkowie Rady Powiatu Krapkowickiego, burmistrzowie i wójtowie gmin  Powiatu Krapkowickiego oraz  delegacje samorządowe z miast partnerskich - Kysuckego Novego Mesta, Jablunkova i Łodygowic. Obecni byli również: prezes i członek Zarządu Górażdże Cement SA, przedstawiciel kierownictwa Zakładów Wapienniczych Lhoist SA w Tarnowie Op., dyrektor Instytutu Naukowo – Badawczego ks. S. Kneippa w Kamieniu Śl., przedstawiciele samorządu gminnego oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Zgodnie z wiekową tradycją, w godzinach popołudniowych utworzył się barwny korowód, który otwierały poczty sztandarowe i figura św. Urbana – patrona rolników. Uczestniczyli w nim również starostowie dożynkowi, przedstawiciele władz samorządowych, goście oraz mieszkańcy gminy, którzy prezentowali korony żniwne i wozy ze scenkami rodzajowymi.

 

 

Wiele z nich było poświęconych tematyce dziecięcej, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do lokalnych problemów demograficznych. W korowodzie nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA i Miejskiej młodzieżowej Orkiestry Dętej. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie przez starostów dożynkowych burmistrzowi Joachimowi Wojtali symbolicznego bochna chleba. Zwracając się do zebranych burmistrz podziękował rolnikom oraz wszystkim, którzy przygotowali tegoroczny „Żniwniok”. „Zapewniam, że będę się starał ten chleb dzielić sprawiedliwie, z nadzieją, że nikomu go nie zabraknie…” - podkreślał burmistrz. Podczas bardzo pięknej ceremonii dożynkowy bochen otrzymał również Starosta Krapkowicki, sołtysi i przewodniczące dzielnic oraz przedstawiciele miast partnerskich. Na znak wspólnoty, chleb z tegorocznej mąki otrzymali również uczestnicy dożynek. Uroczystościom dożynkowym towarzyszył bogaty program artystyczny. Wystąpili soliści i zespoły działające na terenie gminy, gwiazdą wieczory była Halina Mlynkova z zespołem.

 

 

Starostowie dożynkowi

Wszystkich obecnych na tegorocznych uroczystosciach dozynkowych zachwyciła pomysłowość i ilość scenek wykonanych przez miszkańców Górażdży na terenie miejscowości. 

 

 

Wersja XML