Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego związku powiatowo-gminnego „Jedź z nami”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego związku powiatowo-gminnego „Jedź z nami”.

PDFPlan transportowy do konsultacji społecznych.pdf (3,94MB)
PDFFormularz konsultacyjny.pdf (1,79MB)
DOCFormularz konsultacyjny.doc (42,50KB)

Uwagi do planu można zgłaszać do dnia 6 grudnia 2021 roku w następujących miejscach i formach:

1) elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: zwiazek@powiatstrzelecki.pl z dopiskiem "Plan transportowy", w czasie trwania konsultacji;
2) papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie (obowiązuje data wpływu), w czasie trwania konsultacji.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do Planu transportowego.

Wersja XML