Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego

NPPWO.png

Serdecznie zapraszamy do głosowania w dwunastej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego organizowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Bułę.

Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców naszego regionu.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane są przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2021 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

W ramach Konkursu Internautów głosować można tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy  – jeden w każdej z kategorii:

 1. Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2021 - zachęcamy do głosowania na Gminę Krapkowice - "Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach".
   
 2. Najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej 2021 - zachęcamy do głosowania na Gminę Gogolin - "Centrum Przesiadkowe w Gogolinie".

Autorom najciekawszych uzasadnień przyznane zostaną atrakcyjne nagrody.

Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania znajduje się na stronie internetowej www.przestrzen.opolskie.pl

Termin głosowania: 04.10-10.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w listopadzie br., podczas uroczystości wręczenia nagród.

Wersja XML