Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o. informuje, że woda z wodociągu w miejscowości Dąbrówka i Zakrzów nadaje się do spożycia.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. informuje, że na podstawie analiz laboratoryjnych wody z wodociągu w miejscowości Zakrzów, Dąbrówka wydana została przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi. Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły na stronie www.kpwgogolin.pl lub na facebooku przesiębiorstwa.

Wersja XML