Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin-Karłubiec

Gogolin, 20 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie mieszkańców Dzielnicy Gogolin-Karłubiec,
które odbędzie się dnia 29.09.2021r. (środa)
o godz.18.00  w Przybudówce PSP Nr 3 (ul. Krapkowicka 141, Gogolin)

Porządek zebrania (projekt):

1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.
3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5. Roczna informacja z działalności Zarządu Dzielnicy w tym sprawozdanie finansowe za 2020 r.
6. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2022 r.
7. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i jego działalności w okresach pomiędzy zebraniami Dzielnicy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
Waltrauda Wicher

Wersja XML