Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokonali zmian w miejscowych planach zagospodarowania

Umożliwienie realizacji kolejnych inwestycji, poprawa rozwoju infrastruktury oświatowej, technicznej i energetyki – to tylko niektóre z powodów, dla których dokonano zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wsi z terenu gminy Gogolin.

Radni Rady Miejskiej w Gogolinie na posiedzeniu w dniu 27 lipca podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malni. W planie dokonano niewielkich modyfikacji, m.in. wskazano możliwość realizacji zabudowy związanej z istniejącą winnicą, uregulowano zapisy dotyczące możliwości pozyskiwania wody nie tylko z sieci wodociągowej, ale również z ujęć własnych, a także dokonano zmian w przebiegu ciągów komunikacyjnych, celem umożliwienia lokalizacji nowej zabudowy.

Również ze względu na liczne działania inwestycyjne podejmowane w granicach miasta Gogolin, dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, umożliwiając tym samym dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolina dopuszczono lokalizację farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomijając jednocześnie tereny o najwyższej klasie bonitacyjnej. Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie dokonano też zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka, wskazując w nim nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenach z istniejącą infrastrukturą techniczną przy ul. Mickiewicza. Poszerzony został także pas terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Leśnej, a także dopuszczono lokalizację nowych szklarni przy istniejącej zabudowie zagrodowej. Przyjęto także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Zakrzowa i Dąbrówki wcześniej nieobjętych planem. W tym przypadku ustalono decyzje o warunkach zabudowy wydanych na tym terenie (budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku inwestorskiego przy ul. Szkolnej), jak również wskazano nowe działki budowlane przy drodze powiatowej.

 

Brak opisu obrazka

           

Wersja XML