Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konwent sołtysów

W Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu odbył się Konwent Sołtysów. Omówiono najważniejsze zadania do realizacji w sołectwach i dzielnicach.

Rozpoczynając konwent (12.07.) burmistrz Joachim Wojtala przekazał informacje dotyczące funduszu sołeckiego i jego podziału. Sołectwa i dzielnice otrzymują środki stanowiące fundusz sołecki, których łączna wysokość wynosi 256 463 zł. Burmistrz zwrócił się jednocześnie z apelem, aby w gronie liderów rozważyć możliwość wsparcia w zakresie utrzymania obiektów, a mianowicie partycypować w kosztach stałych przeznaczając na ten cel część funduszu sołeckiego. W kolejnej części spotkania dyrektor Gminnego Centrum Kultury przekazała informacje dotyczące organizacji gminnych dożynek, które w bieżącym roku odbędą się w dniu 1.09. w Górażdżach. Omówiła zasady organizacji gminnego konkursu dożynkowego w kategorii koron żniwnych, wozów korowodowych i wystawy płodów oraz konkursu na najpiękniejsze kompozycje roślinno – kwiatowe. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji omówił natomiast szczegółowo program realizacji projektu „Kamień Śl. - Zielone Serce Gminy”. Działania zaplanowane w ramach projektu będą realizowane podczas Dni Gogolina (27-28.07.) oraz 31.08. br. Burmistrz Joachim Wojtala poinformował  również o podróży studyjnej do Gminy Dzierżoniów w której uczestniczył na zaproszenie Wojewody Opolskiego. Podróż studyjna była połączona z posiedzeniem członków Prezydium Polskiej Sieci Rozwoju i Odnowy Wsi w którym uczestniczył wojewoda Ryszard Wilczyński. Burmistrz przedstawił także wybrane realizacje w obrębie sołectw gminy Dzierżoniów i tzw. „dobre praktyki” z którymi zapoznano się podczas wizyty.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2014 r.

L.p.

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego na 2014 r. naliczona zgodnie z art. 2.1 ustawy o funduszu sołeckim

1.

Chorula

28 581 zł

2.

Dąbrówka

14 290 zł

3.

Górażdże

36 643 zł

4.

Kamień Śląski

36 643 zł

5.

Kamionek

30 487 zł

6.

Malnia

32 466 zł

7.

Obrowiec

26 310 zł

8.

Odrowąż

26 969 zł

9.

Zakrzów

24 074 zł

Razem                                      256 463 zł

 

Dzielnice: Gogolin–Karłubiec oraz Gogolin–Strzebniów ze względów formalnych nie mają w dyspozycji środków funduszu sołeckiego. Niemniej jednak w budżecie Gminy Gogolin zarezerwowane zostaną środki finansowe w tej samej wysokości, co w roku 2013, a które przeznaczone będą na realizację zadań podobnych zakresem do idei funduszu sołeckiego. W bieżącym roku dla Gogolina–Karłubca była to kwota ok 30.000 zł a dla Gogolina-Strzebniowa ok 25.000 zł.

Wersja XML