Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu

Po gruntownym remoncie budynek nieczynnego przedszkola w Odrowążu odzyskał dawny blask. Powstałe w nim Centrum Aktywizacji Wiejskiej zostało oficjalnie przekazane mieszkańcom.

Uroczystość obyła się w piątek, 12.07.br. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Gogolina i Przewodniczącym Rady Miejskiej, radni, sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie, prezesi stowarzyszeń, Przewodniczący Gminnego Zarządu TSKN, Sołtys Odrowąża, członkowie Rady Sołeckiej Odrowąża, członkowie Stowarzyszenia Wsi Odrowąż, Prezes OSP Odrowąż, Przewodniczący Koła DFK w Odrowążu oraz przedstawiciel nadzoru budowlanego. Budynek poświęcił ks. dziekan Hubert Sklorz – proboszcz parafii Malnia. Podczas uroczystości burmistrz Joachim Wojtala wraz z życzeniami „…aby to miejsce łączyło mieszkańców” wręczył sołtysowi Rudolfowi Bekieszowi symboliczny klucz do budynku. Nie zabrakło również dalszych gratulacji i podziękowań. W imieniu Rady Sołeckiej Odrowąża i mieszkańców dziękował sołtys ”…dziękujemy za pomoc w realizacji tej inwestycji…”- podkreślał R. Bekiesz. Mieszkańcy i goście zebrani w Centrum mieli również okazję obejrzeć interesującą prezentację na temat historii obiektu. Mieszkańcy sołectwa mają obecnie do dyspozycji nowocześnie wyposażony obiekt służący przede wszystkim integracji, ale także celom edukacyjnym. W budynku znajduje się duża sala z nowoczesnym zapleczem kuchennym, pomieszczenie na świetlicę i sołtysówka. Parter budynku jest przystosowany dla niepełnosprawnych.

 

 

Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu powstało w budynku dawnej szkoły, zbudowanej z inicjatywy mieszkańców w latach  30 - tych XX w. Mieszkańcy przekazali na ten cel działkę, a budynek wraz z mieszkaniem dla nauczycieli wybudowali w czynie społecznym. Po zamknięciu szkoły podstawowej w budynku mieściło się przedszkole. W 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto gruntowny remont obiektu (wraz z adaptacją poddasza) w celu uruchomienia w nim Centrum Aktywizacji Wiejskiej. W 2014 r. zostanie tam również przeniesiona świetlica młodzieżowa. Koszt realizacji zadania – 379 619 zł, kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 243 770 zł. Z funduszu sołeckiego przeznaczono 25 190 zł na zakup wyposażenia. Budynek  jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury. O teren zielony przy CAW i boiska dba sołtys i Rada Sołecka.

Wersja XML