Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554) oraz ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127) od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w formie:

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. jest to 14 dni od daty instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Druki deklaracji

- Formularz A- budynki i lokale mieszkalne - druk deklaracji >>> PDFdeklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf (256,98KB)

- Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne - druk deklaracji >>> PDFdeklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf (290,07KB)

Deklaracje dostępne są również na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Więcej informacji w informatorze >>> PDFInformator dla właścicieli i zarządców.pdf (2,50MB)

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Nowak - inspektor
tel.:  77 46 66 593
e-mail: agnieszka.nowak@gogolin.pl 

1 lipca 2021, złóż deklarację.png
PDF1 lipca 2021, złóż deklarację.pdf (833,20KB)

Ulotka nt. celu stworzenia bazy.png
PDFUlotka nt. celu stworzenia bazy.pdf (420,17KB)

Wersja XML