Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe OPS

Poniżej znajduje się sprawozdanie finansowe za 2020 rok:

PDFbilans za 2020 rok.pdf
PDFinformacja dodatkowa za 2020 rok.pdf
PDFrachunek zysków i strat za 2020 rok.pdf
PDFzestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok.pdf
 

Wersja XML