Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na zebranie wiejskie

 

 Dąbrówka, 25.05. 2021r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Sołtys wsi Dąbrówka zaprasza wszystkich mieszkańców
na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 7.06.2021r. (poniedziałek)

o godz 19.00 w OSP Zakrzów

    

Po                           Porządek zebrania (projekt):

                   1. Powitanie uczestników zebrania.

                   2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

                   3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

                   4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie
                      przez mieszkańców.

                   5. Omówienie propozycji zmian realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu
                       sołeckiego na rok 2021.

                   6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
                       uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
                       i wnioskiem (2021 r.)

                   7. Dyskusja.

                   8. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku
                      o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i wnioskiem (2021 r.)

                   9. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności
                      w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi.

                 10. Wolne wnioski.

                 11. Zamknięcie obrad.

 

Sołtys wsi Dąbrówka

Urszula Ambrozik

Wersja XML