Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego (28.06) w Zespole Szkół w Gogolinie zdominowali gimnazjaliści. W minionym roku szkolnym i w egzaminie  końcowym absolwenci Publicznego Gimnazjum osiągnęli znakomite wyniki.

Miniony rok w Zespole Szkół był niezmiernie pracowity. Zorganizowano 110 różnorodnych przedsięwzięć, w tym duże imprezy środowiskowe. „To był bardzo pracowity rok, ale mieliśmy również wiele radości i sukcesów” – podkreśliła dyrektor Violeta Zajączkowska. Niewątpliwie, największym sukcesem są znakomite wyniki egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie pięciu klas trzecich osiągnęli wyniki wyższe niż średnia krajowa i wojewódzka -  z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego. W zakresie języka niemieckiego - rozszerzonego gogolińscy uczniowie osiągnęli wynik o 40 pkt wyższy niż tzw. średnia wojewódzka. Uczniowie mogą cieszyć się również znakomitymi osiągnięciami  w innych dziedzinach. Uczniowie zaangażowani w życie szkoły, którzy osiągnęli również świetne wyniki w nauce zostali wyróżnieni Nagrodą Specjalną Dyrektora Szkoły, wyróżniono również sportowców, wolontariuszy oraz młodych informatyków, którzy otrzymali nagrody Lego Designer. Grupa wyróżnionych tymi nagrodami, jako jedyna z województwa opolskiego, zakwalifikowała się do grona uczestników VII Olimpiady  Informatycznej Gimnazjalistów w Gdyni. Uhonorowani zostali również świetni uczniowie z pozostałych szkół. Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz wręczył Nagrody Burmistrza Gogolina absolwentom szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniku w nauce, sporcie i konkursach przedmiotowych.

 

 

Scena w Gminnym Centrum Kultury, gdzie odbywała się uroczystość, zapełniła się szczelnie laureatami różnorodnych nagród. Nie zbrakło przy tym podziękowań i wzruszeń. Dyrektor Zespołu Szkół podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, władzom samorządowym gminy oraz osobom i instytucjom wspierającym szkołę. Cennym kapitałem szkoły są uzdolnieni artystycznie uczniowie. To właśnie oni przygotowali ciekawy program artystyczny, wystąpili jako soliści, w chórze pod dyrekcją Brygidy Czekały oraz jako aktorzy w przedstawieniu przygotowanym na tę okazję. Podczas uroczystości zabrzmiało również niezapomniane We Are The Champions, które zaintonowali absolwenci. Program prowadziła Marta Spilarewicz i Tomasz Czekała. Z okazji zakończenia roku szkolnego przygotowano również Antologię wierszy, opowiadań i prac plastycznych  uczniów Publicznego Gimnazjum im. A. Einsteina  oraz płytę z utworami w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół.

Poniżej galeria zdjęć z zakończenia roku szkolnego w szkołach na terenie Gminy Gogolin

 

 

Absolwenci szkół nagrodzeni przez Burmistrza Gogolina z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013

Publiczne Gimnazjum

Magdalena Jakubowicz – nagroda za najwyższą średnią (5,61), wysoki wynik z całości egzaminu gimnazjalnego i wzorowe zachowanie.

Agata Stanek – nagroda za najlepszy wynik z całości egzaminu gimnazjalnego, wysoką średnią ocen (5,44) i wzorowe zachowanie.

Mateusz Gorzel – nagroda za wysoką średnią ocen (5,56), wysoki wynik z całości egzaminu gimnazjalnego i wzorowe zachowanie.

Aleksandra Wieczorkiewicz – nagroda za wysoką średnią ocen (5,44), wysoki wynik z całości egzaminu gimnazjalnego i wzorowe zachowanie.

Michał Praszmo – nagroda za wysoką średnią ocen (5,33), wysoki wynik z całości egzaminu gimnazjalnego i wzorowe zachowanie.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 2

Izabela Sikorska – nagroda za najwyższą średnią ocen (5,25) i wzorowe zachowanie.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Katarzyna Miemczyk – nagroda za najwyższą średnią ocen (5,90) i wzorowe zachowanie.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni

Teresa Radajewska – nagroda za najwyższą średnią ocen (5,7), wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim

Szymon Buk – nagroda za najwyższą średnią ocen ( 5,8), wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych.

 

Wersja XML