Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Owocowy Ogród Miejski w Gogolinie

W związku z koncepcją urządzenia Owocowego Ogrodu Miejskiego i Leśnego Przedszkola odbyło się spotkanie z mieszkańcami i dyrektorami placówek przedszkolnych. 4000 nasadzeń planuje się na terenie byłego nieużytku.

Uczestnicy spotkania zapoznali się (19.06.) ze szczegółami projektu zagospodarowania terenu między ul. Szpitalną i ul. Powstańców w Gogolinie.  Na tym terenie  planuje się organizację zieleni służącej edukacji i rekreacji. Doktor  Grzegorz Kusza (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski) przedstawił prezentację i omówił zagadnienia związane z organizacją zieleni w miastach, Piotr Konieczko (Szkółka Drzew i Krzewów w Gogolinie) przedstawił zagadnienia związane z wprowadzaniem do zieleni miejskiej drzew i krzewów użytkowych. W Owocowym Ogrodzie Miejskim znajdą się stare i zapomniane odmiany  takie jak: świdośliwa, nieszpułka, grusza piaskowa itp. Burmistrz Joachim Wojtala omówił natomiast koncepcję Leśnego Przedszkola. W tym ściśle edukacyjnym przedsięwzięciu chodzi również o to, aby do współpracy włączyć rodziców – podkreślał burmistrz.  Burmistrz zasygnalizował również, że we współpracy z mieszkańcami, w przyszłości pozytywnie mogłaby się  zmienić cała dzielnica. Podjęte zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej. Stowarzyszenie złożyło wniosek o wsparcie projektu do Fundacji „Aktywni w Regionie” (na kwotę 25 000 zł). Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami terenu między ul. Szpitalną i Powstańców wyrazili zgodę na realizację projektu. W najbliższym czasie planuje się podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Brak opisu obrazka

Koncepcja Owocowego Ogrodu Miejskiego i Leśnego Przedszkola zakłada zróżnicowaną organizację zieleni na tym terenie. Znajdą się tam drzewa owocowe i ozdobne, klomby, teren trawiasty do wypoczynku a także utwardzony teren do jazdy na rolkach, desce itp. Sadzonki przekaże nieodpłatnie właściciel Szkółki Drzew i Krzewów Piotr Konieczko. Teren będzie ogólnodostępny.

Wersja XML