Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czy już się spisałeś? Przygotowaliśmy krótką instrukcję jak to szybko zrobić.

Baner informacyjny o narodowym spisie ludności 2021.jpeg
 

Do formularza należy logować się wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl !!!

Aby spisać się szybciej warto wcześniej przygotować:

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Lub

Do formularza należy logować się wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl !!!

 1. Metody logowania:
 1. numer PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, wymaganym jest podanie nazwiska rodowego matki)
 2. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej –Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków oraz e-dowód
 3. adres email oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu - metoda przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski
 1. Formularz mieszkaniowy, przygotuj:
 1. Informację o formie własności mieszkanie (np. osoby/osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej, gminy, zakładu pracy, towarzystwa budownictwa społecznego)
 2. Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2
 3. Sposób ogrzewania mieszkania (np. z sieci, centralne ogrzewanie indywidualne, piec)
 1. Kwestionariusz osobowy, przygotuj:
 1. PESEL i data urodzenia członków gospodarstwa domowego
 2. Wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy spisie. W Urzędzie Miejskim w Gogolinie udostępnione jest stanowisko do samospisu. Jeżeli chciałbyś skorzystać z tej formy spisu prosimy o wcześniejsze umówienie się pod numerem telefonu 77 40 76 812.

Wersja XML