Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do Wydziału Planowania i Nieruchomości

DOCXWniosek o przeniesienie warunków zabudowy.docx (20,86KB)
PDFWniosek o przeniesienie warunków zabudowy.pdf (103,84KB)

 

DOCXWniosek o ustalenie numeru porządkowego.docx (16,39KB)
PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (86,81KB)

 

DOCXWniosek o wydanie decyzji o warunki zabudowy(celu publicznego).docx (24,71KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji o warunki zabudowy(celu publicznego).pdf (164,06KB)

 

DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx (21,66KB)
PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (74,60KB)

 

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków.docx (21,66KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf (150,44KB)

 

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx (21,45KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (107,83KB)

 

DOCXWniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.docx (18,97KB)
PDFWniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf (93,14KB)

 

DOCXWniosek o zmianę przeznaczenia terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.docx (19,03KB)
PDFWniosek o zmianę przeznaczenia terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (93,39KB)

 

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów(dla firm).docx (17,98KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów(dla firm).pdf (118,69KB)

 

DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa_drzew rosnących na nieruchomości.docx (14,93KB)
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa_drzew rosnących na nieruchomości.pdf (115,68KB)

 

DOCXWniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy.docx (52,97KB)
PDFWniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (228,81KB)
 

Wersja XML