Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie 2021"

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza kolejną edycję konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

Termin przyjmowania wniosków: 13.04.2021r - 13.05.2021r.

Wysokość grantu, o który można wnioskować - 6 000 zł,

Czas trwania projektu -  od 3 do 6 miesięcy.

Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: biblioteka publiczna. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Wyjątkiem będzie finansowanie działań akcyjnych i jednorazowych, ale wyłącznie zmniejszających negatywne skutki pandemii. Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Z powodu stanu epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, spotkania w ramach programu Działaj Lokalnie 2021 z wnioskodawcami odbędą się w formie online.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie, które poświęcone zostanie zasadom konkursu Działaj Lokalnie 2021. Spotkanie odbędzie się w trybie webinarium z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 14 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/tVaJA3EpyvggX5cA8

W spotkaniach mogą brać udział: osoby fizyczne, maksymalnie 100 osób w trakcie 1 spotkania.

Terminy nr:

Program:

 1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2021.
 2. Podpisywanie elektroniczne – Autenti.
 3. Rozliczenia dotacji.
 4. Pytania i odpowiedzi.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem dotyczące spotkania w pierwszym terminie zostaną przekazane w dniu 15 kwietnia 2021 r. na e-maile z formularza zgłoszeniowego.

Na Państwa telefony czekamy w godzinach pracy biura, pod numerami telefonów:

 Beata Żmuda, Koordynator DZIAŁAJ LOKALNIE-  575 750 122 

 Maria Muc-Łysy, Koordynator ds. rozliczeń DZIAŁAJ LOKALNIE -  731 422 747

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie www.annaland.pl  www.dzialajlokalnie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

PDFRegulamin Lokalnego Konkursu grantowego DL 2021.pdf (931,70KB)
PDFWniosek DL 2021.pdf (1,02MB)

Wersja XML