Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Górnej w Gogolinie

Trwa przebudowa ul. Górnej w Gogolinie. Już w sierpniu będzie można w pełni korzystać z zastosowanych tam nowych rozwiązań.

Przebudowa ulicy Górnej ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Jednak rozwiązania projektowe zmieniają również geometrię skrzyżowania ul. Górnej z droga wojewódzką  nr 409, co poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie. Skrzyżowanie zostało znacznie poszerzone, zwiększone zostały promienie skrętu, a w celu poprawy widoczności usunięte zostało drzewo rosnące bezpośrednio przy skrzyżowaniu. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, na całym odcinku drogi zaprojektowany jest chodnik posiadający połączenie z pieszymi ciągami komunikacyjnymi na sąsiednich ulicach.  W celu uspokojenia ruchu zaprojektowane zostały dwa progi zwalniające, dodatkowo - miejscowo oznakowane poziomym oznakowaniem metodą grubowarstwową. Wykonany i zatwierdzony został nowy projekt organizacji ruchu obejmujący swym zakresem wymianę na nowe istniejącego oznakowania drogowego oraz wprowadzający nowe oznakowanie (m. in.  ograniczenie prędkości pojazdów w wyznaczonych miejscach, oznakowanie progów zwalniających, oznakowanie nowych przejść dla pieszych metodą grubowarstwową w trzech miejscach). Zmiana profilu jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej pozwoli zlikwidować zastoiny wodne niebezpieczne o każdej porze roku,  a szczególnie niebezpieczne w porze zimowej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 zaprojektowano poszerzenie jezdni o 1m. Długość przebudowanego odcinka drogi 714 m, powierzchnia chodnika 950 m2,  powierzchnia zjazdów do posesji 1290 m2.

przebudowa_Gorna.jpeg

W celu realizacji zadania ogłoszono przetarg nieograniczony do którego zgłosiło się 7 firm, a wybrano ofertę firmy EKO – PROBUD Bartosz Szczepanek Gogolin – 874 934,61 zł. Termin realizacji zadania – 31.07.2013 r. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 1 174 875,95 zł.

Wersja XML