Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pojemniki i worki

Właściciele nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są również wyposażani w pojemniki i worki do zbierania odpadów. Pojemniki i worki do zbierania odpadów dostarczane są przez firmę wywozową. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

 

W budynkach jednorodzinnych:

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne mogą być dostarczone w ilości nie większej niż:

Pojemniki na popiół i żużel będą mogą być dostarczone w ilości nie większej niż:

Zgłoszenia zapotrzebowania na pojemnik o pojemności 120 litrów do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych (oznakowany „BIO”) należy dokonywać w firmie wywozowej.

Worki żółte (na metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz worki zielone (na szkło) są dostarczane właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej raz na pół roku w ilości uzależnionej od liczby zadeklarowanych mieszkańców nieruchomości.

        

W budynkach wielorodzinnych:

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne będą przydzielane w ilości 1 pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości, na których mieszka do 55 osób i odpowiednio więcej lub większe pojemniki w przypadku większej liczby osób.

Komplet 3 pojemników do selektywnego zbierania odpadów każdy o pojemności 1100 l (żółty, zielony i niebieski) dla nieruchomości, na których mieszka do 110 osób lub odpowiednio więcej pojemników w przypadku większej liczby osób.

Wersja XML