Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie naboru pomysłów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zestawienie RPO+OPO+EFRR.jpeg

Szanowni Państwo serdecznie dziękujemy za wszystkie propozycje zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin (LPR).

Obecny etap aktualizacji LPR prowadzony jest z uwagi na nabór wniosków puli na rewitalizację, dostępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W planowanym naborze przewidziano środki na obiekty sportowe jako uzupełnienie projektów społecznych na rewitalizowanym terenie. Ze względu na ww. zapisy konkursu ważne jest, by w aktualizacji programu ująć projekty mające realne szanse dofinansowania i realizacji do roku 2023 r., w innym przypadku zostanie obniżona skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji programu.

W aktualizowanym dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin (LPR) uwzględniono projekty sportowe i projekty społeczne planowane do realizacji z wykorzystaniem powstałej infrastruktury.

W ramach naboru przedsięwzięć wpłynęły kolejno następujące inicjatywy:

 1. Cykl spotkań integracyjnych dla seniorów, wnioskodawca: Klub seniora Gminy Gogolin, dn. 09.02.2021r.

Skan: PDFWniosek1.pdf (133,80KB)

Przedsięwzięcie społeczne, służące rozwijaniu aktywności fizycznej seniorów i dzieci, dotyczy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

 1. Miejsce rekreacji dla seniorów (dziadków z wnukami), wnioskodawca: Klub seniora Gminy Gogolin, dn. 09.02.2021r.

Skan: PDFWniosek2.pdf (137,63KB)

Przedsięwzięcie z zakresu poprawy jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, element uzupełniający działania społeczne, dotyczy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin

 1. Gogolin na kole, wnioskodawca: mieszkańcy Gogolina, dn. 10.02.2021r.

Skan: PDFWniosek3.pdf (139,54KB)

Przedsięwzięcie społeczne, służące rozwijaniu aktywności fizycznej mieszkańców, w tym aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem przeciwdziałania skutkom psychofizycznym okresu pandemii. Uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

 1. Budowa pumptrack-u, wnioskodawca: mieszkańcy Gogolina, dn. 10.02.2021r.

Skan: PDFWniosek4.pdf (137,80KB)

Przedsięwzięcie z zakresu poprawy jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, element uzupełniający działania społeczne, dotyczy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin

 1. Poprawa warunków do rekreacji przez stworzenie naturalnych osłon przed słońcem i wiatrem, wnioskodawca: mieszkaniec Gogolina, e-mail z dn. 11.02.2021r.

Skan: PDFWniosek5.pdf (231,01KB)

Przedsięwzięcie społeczne, służące rozwijaniu aktywności fizycznej oraz włączenia społecznego mieszkańców, w tym aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

 1. Powietrze dla dzieci, wnioskodawca: mieszkaniec Gogolina, e-mail z dn. 11.02.2021r.

Skan: PDFWniosek6.pdf (163,84KB)

Przedsięwzięcie nie dotyczy poprawy jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, nie  jest uzupełnieniem planowanych działań w ww. zakresie. Nie uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

 1. Powietrze dla sportowców, wnioskodawca: mieszkaniec Gogolina, e-mail z dn. 11.02.2021r.

Skan: PDFWniosek7.pdf (156,05KB)

Przedsięwzięcie nie dotyczy poprawy jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, nie  jest uzupełnieniem planowanych działań w ww. zakresie. Nie uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

 1. Rowery dla każdego, wnioskodawca: Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie, e-mail z dn. 11.02.2021r.

Skan: PDFWniosek8.pdf (186,95KB)

Przedsięwzięcie z zakresu poprawy jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, element uzupełniający działania społeczne, dotyczy aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

 1. Kolej na sport, wnioskodawca: mieszkaniec Krapkowic, e-mail z dn. 11.02.2021r., 16:54

Skan: PDFWniosek9.pdf (267,61KB)

Przedsięwzięcie dotyczy terenu planowanej inwestycji budowy wiaduktu nad magistralą kolejową E30, teren objęty będzie działaniami budowlanymi. Przedsięwzięcie nie mające realnych szans dofinansowania i realizacji do końca roku 2023 r., co przekłada się na ryzyko obniżonej skuteczności i efektywności procesu rewitalizacji programu. Nie uwzględniono w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin.

Wersja XML