Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List intencyjny podpisany

Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Gogolin a Mikołajowem na Ukrainie. List otwiera nowe możliwości współpracy, w tym pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych.

List intencyjny został podpisany (25.05.) w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w obecności Zastępcy Burmistrza Gogolina, Sekretarza Gminy, Skarbnika oraz członków delegacji miast partnerskich, radnych Rady Miejskiej i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. List podpisał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz – w imieniu Mera Mikołajowa - Zastępca Mera Vasyl Jankevych. Treść listu dotyczy m.in. współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, prowadzenia wspólnych projektów, wzajemnej pomocy w zakresie pozyskiwania tzw. środków zewnętrznych oraz współpracę w zakresie rozwoju gospodarczego. Burmistrz Joachim Wojtala podziękował ks. Janowi Fafule – proboszczowi katolickiej parafii w Mikołajowie i jednemu z inicjatorów współpracy,  podkreślił przy tym, iż podpisany dokument to również „wkład w budowanie wspólnej Europy”. Podczas spotkania przedstawiono obecnym prezentację „Gmina Gogolin – Mikołajów – współpraca w latach 2008 - 2013”  oraz film o Mikołajowie.

 

 

Sobotnie spotkanie było również w znacznej mierze poświęcone omówieniu programu wspólnych działań z partnerami z Jablunkova, Piska, Kysyckego Novego Mesta, Zwierzyńca i Łodygowic. Zebrani mieli również okazję obejrzeć dokumentację dotyczącą niedawnej wizyty samorządowej w Kysuckem Novem Meście. Nie zabrakło również dalszych gratulacji z okazji otwarcia Gminnego Centrum Kultury. Członkowie delegacji przekazali na ręce dyrektor GCK Iwony Cimek upominki, które wzbogacą wyposażenie Centrum.

Wersja XML