Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny program wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2012- 2014

Realizując zadania gminy wskazane w  Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie opracował i współpracując z instytucjami i organizacjami środowiska realizuje, GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I OPIEKI NAD DZIECKIEM NA LATA 2012- 2014

Gminny Program kieruje swoją ofertę do wszystkich rodzin:

Dla realizacji programu, istniejące instrumenty pomocowe, edukacyjne i terapeutyczne zostaną wzmocnione specjalistyczną   pomocą  psychologa,  socjoterapeuty i specjalistów pracy socjalnej w powołanych:

Celem nadrzędnym Programu jest dobro dzieci ich bezpieczny harmonijny rozwój w rodzinie naturalnej, a w przypadkach, gdy dobro to wymaga pobytu poza rodzina naturalną – skrócenie tego czasu do niezbędnego minimum.

Realizacja tego celu jest możliwa tylko przy współpracy rodziców i oparciu o przepisy prawa na straży, których stoi Sąd Rodzinny i Nieletnich.

PDFGminny program wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2012-2014.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML