Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z powodzeniem pozyskują środki

Gmina Gogolin, jednostki organizacyjne gminy i stowarzyszenia uzyskały dofinansowanie na realizację 11 projektów. Działania podejmowane w ramach projektów z powodzeniem będą służyć lokalnej społeczności. Łączna kwota dofinansowania wynosi 210 520,61 zł.

Wsparcie otrzymały następujące projekty:

1. „Odnowienie  Pomnika Karolinki i Karliczka - symbolu  śląskiej pieśni ludowej” - wnioskodawca Gmina Gogolin, kwota wnioskowana 17418,22 zł.

Projekt ma na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, którego częścią jest pomnik Karolinki i Karliczka. W ramach projektu gruntownie odnowiono pomnik.

2 „Zielone serce Gminy Gogolin – promocja filozofii ks. S. Kneippa” - wnioskodawca Gmina Gogolin, kwota wnioskowana 50000,00 zł.

Projekt ma na celu promocję Kamienia Śląskiego, filozofii ks. S. Kneippa oraz  znajdującego się w miejscowości ośrodka hydroterapii. W ramach projektu zostanie wydana w języku polskim, angielskim i niemieckim publikacja pt. „Śląskie Sebastianeum. Walory Kamienia Śląskiego jako centrum hydroterapii wg ks. Sebastiana Kneippa”.

3. „Miejsce rekreacji dla najmłodszych - miejscem integracji mieszkańców” -wnioskodawca Gmina Gogolin, kwota wnioskowana 50000,00 zł.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności i poprawy lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Celem działań w ramach projektu jest stworzenie przyjaznego miejsca spotkań – placu zabaw przeznaczonego dla społeczności lokalnej i turystów.

4. „Odnowa Wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin”  - wnioskodawca Gmina Gogolin, kwota wnioskowana 12384,60 zł.

W ramach projektu zostanie wydany folder „Odnowa Wsi kluczem do aktywności społecznej”, zostanie również zorganizowana konferencja. Folder zostanie wydany z okazji 15 lecia programu „Odnowa Wsi”, konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin i  na obszarze Krainy św. Anny.

5. „W Gogolinie muzyka płynie –  zakup sprzętu i akcesoriów muzycznych do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie” – Gminny Ośrodek Kultury, kwota wnioskowana 30066,82 zł.                                                       

W ramach projektu powstanie pracownia muzyczna, wyposażona w sprzęt muzyczny i inne niezbędne akcesoria (instrumenty muzyczne, literatura muzyczna, tablica interaktywna wraz z laptopem i rzutnikiem). Instrumenty i akcesoria muzyczne będą służyć mieszkańcom  w celu pogłębianie umiejętności muzycznych.

6. „Z tradycją przez święta - kiermasz bożonarodzeniowy połączony z warsztatami świątecznymi"- Gminny Ośrodek Kultury,  kwota wnioskowana 7715,07 zł.                                                                                             

W ramach projektu zostanie zorganizowany kiermasz bożonarodzeniowy, poprzedzony warsztatami i połączony z prelekcją na temat tradycji i lokalnych zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodzenia.

7. „Ze skarbnicy kulturowej Gminy Gogolin  - Opolskie Święto Pieśni Ludowej” – Gminny Ośrodek Kultury, kwota wnioskowana 17906,91 zł.

W ramach projektu zostanie zorganizowany koncert galowy Opolskiego Święta Pieśni Ludowej.

8. „Portrety znanych i cenionych… z wizytą w gogolińskiej bibliotece” – Gminna Biblioteka Publiczna, kwota wnioskowana 6753,24 zł.

Projekt zakłada prezentację osób związanych z  rozwojem gospodarczym i kulturalnym gminy Gogolin oraz  wydanie zebranego materiału ze spotkań w formie Zeszytu Gogolińskiego.

9.  „Spartakiada sportowa – Wieś z jajem – do boju gotowa” - Stowarzyszenie Kraina Białej Damy,  kwota wnioskowana 6562,33 zł.

Członkowie Stowarzyszenia "Kraina Białej Damy" zrzeszającego mieszkańców wsi Zakrzów i Dąbrówka zorganizują spotkanie sportowe pn. "bitwa o zdrowie"  dla mieszkańców sołectw i dzielnic Gminy Gogolin wykorzystując "jajko" jako symboliczny element łączący poszczególne dyscypliny sportowe.

10. „Tajemnica dębowej beczki” - Stowarzyszenie Nasz Karłubiec -  kwota wnioskowana 5250,12 zł.

Projekt organizowany będzie w 2 częściach. Pierwsza obejmować będzie kiszenie kapusty w dębowej beczce, druga część obejmować będzie konkurs potraw z kiszonej kapusty. Projekt będzie okazją do utrwalenia i przekazania lokalnych tradycji kulinarnych, zacieśnienia więzi rodzinnych i degustacji tradycyjnych potraw.

11. Odpust u Św. Barbary - silni wiarą, zintegrowani tradycją” - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”, kwota wnioskowana 6463,30 zł.

Odpust u Świętej Barbary to inicjatywa podejmowana przez Stowarzyszenie przy współpracy z Domem Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. Celem jest integracja mieszkańców DSS-u ze społecznością lokalną oraz promowanie wartości religijnych i folklorystycznych regionu poprzez wspólną organizację uroczystości odpustowych.

Złożone projekty zostały wybrane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4Leader  Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - Małe Projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Wersja XML