Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dialogowe poświęcone gminnej oświacie

W dniu 18 września 2020 r. w Gminie Gogolin odbyło się spotkanie dialogowe z udziałem rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnego środowiska poświęcone diagnozie oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju gminnych placówek oświatowych.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach udziału gminy w projekcie „VULCAN kompetencji w opolskich samorządach”. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie planu rozwoju gminnych jednostek oświatowych, objęcie szkół procesem wspomagania oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych w Gminie Gogolin.

Debatę poprowadziła Pani Anna Kupczyk ekspert firmy Vulcan z zakresu edukacji.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy robocze, w ramach których odpowiadali na pytania dotyczące obecnego stanu gminnej oświaty, jakości usług edukacyjnych oraz oczekiwań co do dalszych kierunków rozwoju naszych szkół.

Pozyskane podczas spotkania opinie i wnioski zostaną ujęte w opracowywanym przez gminę planie rozwoju oświaty.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i zdecydowali się wziąć udział w debacie.

Spotkanie zrealizowane w ramach projektu „VULCAN kompetencji w opolskich samorządach”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Wersja XML