Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DĄBRÓWKA, ŻE W DNIU 15.09.2020r. (WTOREK) O GODZINIE 18.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRZOWIE.

Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego (na 2021 r.)

7. Dyskusja.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r.

9.  Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2021 r.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                       Sołtys Wsi Dąbrówka

Ambrozik Urszula

Wersja XML