Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim

Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim została otwarta w październiku 2009 r.  Wcześniej budynek ten pełnił różnorakie funkcję, znajdowała się w nim m.in. siedziba straży pożarnej, kuźnia oraz wodociąg wiejski.

Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim.jpeg

Prace remontowe rozpoczęto w roku 2008 z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego. Przedsięwzięcie było współfinansowane z Gminnego Programu Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz wspierane przez mieszkańców i firmy.  

Jest to budynek parterowy, murowany i przykryty dwuspadowym dachem; ozdobiony kwiatową ornamentyką śląską. Wewnątrz gromadzone są przedmioty używane w gospodarstwach domowych i rolnych, jakimi posługiwali się w przeszłości mieszkańcy w życiu codziennym oraz dokumenty, zdjęcia, obrazy itp.

Natomiast w roku 2019 izba przeszła metamorfozę w ramach projektu "Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”. A to wszystko dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskał Urząd Miejski w Gogolinie. Oprócz remontu budynku byłego wiejskiego wodociągu, środki zostały przeznaczone na wyposażenie audiowizualne, dzięki któremu Izba Tradycji stała się jeszcze bardziej przyjazna odwiedzającym ją turystom oraz szkolnej młodzieży. Instalacja multimedialna, w skład której wchodzi m.in. monitor dotykowy oraz odtwarzacz blu–ray, pozwoliła na lepszą prezentację dziedzictwa kulturowego, np. ciekawych materiałów filmowych, prezentujących rok obrzędowy na terenie gminy Gogolin. Powstałe miejsce jest udostępniane bezpłatnie całej społeczności lokalnej i odwiedzającym gminę turystom.

 

 

 

Wersja XML