• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

Informacja telefoniczna

nr tel.  (77) 40 76 831 - w sprawach związanych z odbieraniem odpadów oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki

nr  tel. (77) 40 76 851 - w sprawach związanych z płatnościami

Pytania można również kierować na adres e-mail .

 

Firma odbierająca odpady

Odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i worki zajmuje się Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 15 w Gogolinie, nr tel. (77) 46 66 220.

 

Harmonogram odbierania odpadów

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych zamieszczony jest w zakładce - Harmonogram wywozu.

 

Sposób segregacji i zbierania odpadów w gminie Gogolin

W zabudowie jednorodzinnej:

W zabudowie wielorodzinnej:

Dwa razy w roku, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, organizowana jest w terminach wskazanych w harmonogramie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W PSZOK mieszkańcy Gminy Gogolin mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. W PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane. PSZOK funkcjonuje równolegle do systemu regularnego odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji.

PSZOK mieści się przy ul. Ligonia w Gogolinie na terenie obecnego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie.

PSZOK jest czynny:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,

- w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00.

Szczegółowe informacje dotyczące PSZOK w Gogolinie można znaleźć w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

System gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez Gminę Gogolin nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych tj. terenów instytucji i firm. Właściciele, użytkownicy i zarządcy szkół, przedszkoli, zakładów, przychodni zdrowia, hoteli, itd. czyli tych wszystkich miejsc, na których nie zamieszkują mieszkańcy są obowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29358909
w tym miesiącu: 183807
dzisiaj: 7236