Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku w LO

Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie opuścił kolejny rocznik absolwentów. Teraz  maturzyści będą się przygotowywać do egzaminów maturalnych.

W piątek (25.04.) w Zespole Szkół odbyła się uroczystość podczas której uczniowie ostatnich klas licealnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomy i nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i działalność społeczną. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła, Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Bomba oraz grono nauczycielskie i rodzice uczniów. Zebranych powitała  Dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie Violeta Zajączkowska, która  m. in. podziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz władzom samorządowym za wspieranie szkoły. Burmistrz gratulując uczniom osiągnięć podkreślił natomiast, iż „gogolińskie liceum jest dobrym miejscem edukacji, gdzie z powodzeniem można realizować swoje pasje”. Dowodzą tego m. in. liczne dyplomy i nagrody za osiągnięcia przedmiotowe, sportowe oraz osiągnięcia w olimpiadach. Wśród tegorocznych absolwentów wyróżnia się grupa liderów wśród których znaleźli się: Piotr Soczawa, Aleksander Makarewicz, Julia Pawelczyk i Dennis Slawik. Zostali oni również wyróżnieni listem gratulacyjnym i nagrodą Burmistrza Gogolina. Piotr Soczawa - najbardziej utytułowany absolwent LO otrzymał także nagrodę  Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego,  okolicznościowe „Podziękowania” z rąk dyrektora szkoły i Przewodniczącej Rady Rodziców  otrzymali rodzice szczególnie zaangażowani w życie szkoły oraz nauczyciele. W drugiej części spotkania  odbyła się Gala Licealnej Akademii Wynagradzania Aktywności podczas której nastąpiły kolejne wyróżnienia. W tak ważnej dla szkoły nie mogło zabraknąć Kuby Niewaldy, niezwykle  utalentowanego absolwenta LO, który  wykonał utwór z repertuaru Michała Bajora. Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie ukończyło 36 uczniów. Wychowawcami klas były: mgr Jolanta Zawieja i mgr Maria Zagwojska.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML