Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Lp.

Nazwa opracowania

Numer i data uchwalenia planu

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Zmiana planu

Uwagi

 

Miejscowe plany realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Kamień Śląski, Zakrzów-Dąbrówka, Odrowąż

 

XXX/230/2001
z dnia 28 sierpnia 2001r. 

Nr 107
poz. 884
z dnia 15.11.2001r.

Uchwała
NR VI/47/2007
z dnia 29 marca 2007r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Odrowąż

Dla Kamienia Śląskiego oraz Zakrzowa i Dąbrówki sporządzono nowe miejscowe plany

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Malnia, Chorula, Górażdże, Kamionek, Obrowiec

XXXV/266/2002
z dnia 26 lutego 2002r.

Nr 36
poz. 526 
z dnia 29.04.2002r.

 

Dla Malni, Choruli, Kamionka
i Obrowca 
sporządzono nowe miejscowe plany

3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnów Opolski"

XL/300/2002
z dnia 2 lipca 2002r.

Nr 87
poz. 1173
z dnia 27.08.2002r.

 

Część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tarnowa Opolskiego została zastąpiona miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
Tarnów Opolski - Wschód

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim

V/32/2003
z dnia 17 lutego 2003r.

Nr 18
poz. 430 
z dnia 18.03.2003r.

 

 

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu na terenie Gminy Gogolin

X/57/2003
z dnia 28 maja 2003r.

Nr 54
poz. 1048 
z dnia 16 lipca 2003r.

 

Nowy MPZP dla terenu górniczego "Górażdże II" częściowo uchylił MPZP gazociągu

 

Miejscowe plany realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Górażdże II"

III/19/2006 
z dnia 29 grudnia 2006r.

Nr 12
poz. 421 
z dnia 21.02.2007r.

 

 

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka

XVII/145/2008 
z dnia 27 lutego 2008r.

Nr 32
poz. 1125 
z dnia 9 maja 2008r.

 

 

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula

tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2022 r. poz. 1166 z dnia 29.03.2022 r.

LII/427/2010 
z dnia 5 listopada 2010r.

Nr 153
poz. 1828
z dnia 
22 grudnia 2010r.

Uchwała NR L/545/2022
z dnia 28 kwietnia 2022r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Chorula

Dla części uchwały Wojewoda Opolski stwierdził nieważność

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec

LII/428/2010
z dnia 5 listopada 2010r. 

Nr 153
poz. 1829
z dnia 
22 grudnia 2010r.

Uchwała NR XXXV/355/2010 z dnia
27 września 2013r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Obrowiec

 

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka

XV/167/2012
z dnia 30 stycznia 2012r.

Dz. Urz.
z 2012r.
poz. 310 
z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała NR XXXV/354/2013 z dnia
27 września 2013r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Zakrzów
i Dąbrówka

Uchwała NR XLVIII/530/2022
z dnia 29 marca 2022r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Zakrzów
i Dąbrówka

 

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek

XVI/181/2012
z dnia 7 marca 2012r.

Dz. Urz.
z 2012r.
poz. 552 
z dnia 11 kwietnia 2012r.

Uchwała NR XV/135/2015 z dnia
29 grudnia 2015r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Kamionek

Uchwała NR XLVIII/529/2022 z dnia
29 marca 2022 r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Kamionek

 

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 6,3 relacji 
Obrowiec - Racibórz, na odcinku Obrowiec - rzeka Odra

III/4/2014
z dnia 11 grudnia 2014r. 

Dz. Urz.
z 2014r.
poz. 2807 
z dnia 23 grudnia 2014r.

 

 

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin

III/5/2014
z dnia 11 grudnia 2014r.

Dz. Urz.
z 2014r.
poz. 2808 
z dnia 23 grudnia 2014r. 

Uchwała NR XLV/498/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany MPZP części wsi Zakrzów
i miasta Gogolin

 

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia

VIII/51/2015
z dnia 30 marca 2015r.

Dz. Urz.
z 2015r.
poz. 1031 
z dnia 22.04.2015r.

Uchwała NR XXXVI/306/2017
z dnia 17 lipca 2017r. 
w sprawie zmiany MPZP części wsi Malnia

Uchwała NR XV/137/2019 z dnia
24 września 2019r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Malnia

Uchwała NR XXXIX/438/2021
z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Malnia

 

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego

XII/99/2015
z dnia 16 września 2015r. 

Dz. Urz.
z 2015r.
poz. 2121 
z dnia 5 października 2015r.

 

 

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski

XXI/184/2016
z dnia 23 czerwca 2016r.

Dz. Urz.
z 2016r.
poz. 1541 
z dnia 8 lipca 2016r.

Uchwała NR X/109/2019 z dnia
26 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany MPZP wsi Kamień Śląski

 

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Gogolin - część "A"

XXXV/298/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.

Dz. Urz.
z 2017r.
poz. 1858 
z dnia 06 lipca 2017r.

 

 

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 1

XXXV/299/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.

Dz. Urz.
z 2017r.
poz. 1966 
z dnia 14 lipca 2017r.

 

 

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin

LII/428/2018
z dnia 13 czerwca 2018r.

Dz. Urz.
z 2018r.
poz. 1907 
z dnia 02 lipca 2018r.

Uchwała NR XIX/177/2019 z dnia
30 grudnia 2019 r. 
w sprawie zmiany MPZP miasta Gogolin

Uchwała NR XXIX/308/2020 z dnia
28 października 2020r. w sprawie zmiany MPZP miasta Gogolin

 

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 2

XXVIII/297/2020 z dnia 30 września 2020r.

Dz, Urz.
z 2020r.
poz. 2813 
z dnia 15 października 2020r.

 

 

21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów
i Dąbrówka 
XXXIX/435/2021
z dnia 27 lipca 2021 r.
Dz, Urz.
z 2021 r.
poz. 2139
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
   

 

 

 

 

Wersja XML