Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Lp. Nazwa opracowania Numer i data uchwalenia planu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Zmiana planu Uwagi
  Miejscowe plany realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Kamień Śląski, Zakrzów-Dąbrówka, Odrowąż

 
XXX/230/2001
z dnia 28 sierpnia 2001r. 
Nr 107
poz. 884
z dnia 15.11.2001r.
Uchwała
NR VI/47/2007
z dnia 29 marca 2007r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Odrowąż
Dla Kamienia Śląskiego oraz Zakrzowa i Dąbrówki sporządzono nowe miejscowe plany
2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Malnia, Chorula, Górażdże, Kamionek, Obrowiec XXXV/266/2002
z dnia 26 lutego 2002r.
Nr 36
poz. 526 
z dnia 29.04.2002r.
  Dla Malni, Choruli, Kamionka i Obrowca 
sporządzono nowe miejscowe plany
3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnów Opolski" XL/300/2002
z dnia 2 lipca 2002r.
Nr 87
poz. 1173
z dnia 27.08.2002r.
   
4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Kamieniu Śląskim V/32/2003
z dnia 17 lutego 2003r.
Nr 18
poz. 430 
z dnia 18.03.2003r.
   
5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu na terenie Gminy Gogolin X/57/2003
z dnia 28 maja 2003r.
Nr 54
poz. 1048 
z dnia 16 lipca 2003r.
  Nowy MPZP dla terenu górniczego "Górażdże II" częściowo uchylił MPZP gazociągu
  Miejscowe plany realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r.
6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Górażdże II" III/19/2006 
z dnia 29 grudnia 2006r.
Nr 12
poz. 421 
z dnia 21.02.2007r.
   
7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka XVII/145/2008 
z dnia 27 lutego 2008r.
Nr 32
poz. 1125 
z dnia 9 maja 2008r.
   
8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula LII/427/2010 
z dnia 5 listopada 2010r.
Nr 153
poz. 1828
z dnia 
22 grudnia 2010r.
Uchwała NR XXXVI/367/2013
z dnia 27 września 2013r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Chorula


Uchwała NR XXIII/201/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Chorula


Uchwała NR XV/136/2019
z dnia 24 września 2019r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Chorula

 
 
9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec LII/428/2010
z dnia 5 listopada 2010r. 
Nr 153
poz. 1829
z dnia 
22 grudnia 2010r.
Uchwała NR XXXV/355/2010 z dnia 27 września 2013r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Obrowiec
 
10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka

XV/167/2012
z dnia 30 stycznia 2012r.

Dz. Urz.
z 2012r.
poz. 310 
z dnia 28 lutego 2012r.
Uchwała NR XXXV/354/2013 z dnia 27 września 2013r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Zakrzów i Dąbrówka
 
11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek

XVI/181/2012
z dnia 7 marca 2012r.

Dz. Urz.
z 2012r.
poz. 552 
z dnia 11 kwietnia 2012r.
Uchwała NR XV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Kamionek
 
12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 6,3 relacji 
Obrowiec - Racibórz, na odcinku Obrowiec - rzeka Odra
III/4/2014
z dnia 11 grudnia 2014r. 
Dz. Urz.
z 2014r.
poz. 2807 
z dnia 23 grudnia 2014r.
   
13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin III/5/2014
z dnia 11 grudnia 2014r.
Dz. Urz.
z 2014r.
poz. 2808 
z dnia 23 grudnia 2014r. 
   
14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia VIII/51/2015
z dnia 30 marca 2015r.
Dz. Urz.
z 2015r.
poz. 1031 
z dnia 22.04.2015r.

Uchwała NR XXXVI/306/2017 z dnia 17 lipca 2017r. 
w sprawie zmiany MPZP części wsi Malnia

Uchwała NR XV/137/2019 z dnia 24 września 2019r. 
w sprawie zmiany MPZP wsi Malnia

 
15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego XII/99/2015
z dnia 16 września 2015r. 
Dz. Urz.
z 2015r.
poz. 2121 
z dnia 5 października 2015r.
   
16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski XXI/184/2016
z dnia 23 czerwca 2016r.
Dz. Urz.
z 2016r.
poz. 1541 
z dnia 8 lipca 2016r.
Uchwała NR X/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany MPZP wsi Kamień Śląski
 
17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Gogolin - część "A" XXXV/298/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. Dz. Urz.
z 2017r.
poz. 1858 
z dnia 06 lipca 2017r.
   
18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 1 XXXV/299/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. Dz. Urz.
z 2017r.
poz. 1966 
z dnia 14 lipca 2017r.
   
19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin LII/428/2018
z dnia 13 czerwca 2018r.
Dz. Urz.
z 2018r.
poz. 1907 
z dnia 02 lipca 2018r.

Uchwała NR XVII/151/2019 z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany MPZP miasta Gogolin

Uchwała NR XXIX/308/2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie zmiany MPZP miasta Gogolin

 
20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 1 XXVIII/297/2020 z dnia 30 września 2020r. Dz, Urz.
z 2020r.
poz. 2813 
z dnia 15 października 2020r.
   
Wersja XML