Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami graficznymi:

UCHWAŁA NR VIII/76/2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

Wersja XML