Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomnik Karolinki i Karlika

 

Symbol wielobarwnej śląskiej pieśni ludowej, odwołujący się do pięknej historii Ziemi Gogolińskiej.

 

Historia powstania pomnika Karolinki i Karliczka  w Gogolinie

Śląska pieśń ludowa „Poszła Karolinka do Gogolina” przypadła do serca wielu osobom i stała się nieodłączną własnością ludu. Zyskała niezwykły rozgłos i doczekała się upamiętnienia w postaci pomnika. Twórcą koncepcji budowy pomnika był Szymon Koszyk – opolski działacz plebiscytowy i wybitny znawca folkloru opolskiego. Współkoordynatorem i współfundatorem budowy pomnika Karolinki było Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. 10 stycznia 1966 r. Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Gogolinie podjęło uchwałę  o powołaniu  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. W budowę pomnika zaangażowała się Anna Smolka - wiceprezydent miasta Opola. Zwycięzcą konkursu na wykonanie projektu pomnika bohaterów pieśni „Poszła Karolinka”, został opolski artysta plastyk Tadeusz Wencel. Zaproponowany pomnik w sposób realistyczny przedstawia Karolinkę - młodą dziewczynę w kucykach, spieszącą żwawym krokiem, za którą podąża wesoły Karliczek z flaszeczką wina.  Lokalizację pomnika zaproponował Gerard Krumpiec – ówczesny włodarz gminy, ze względu na dobrą widoczność nie tylko dla mieszkańców, ale również dla osób przejeżdżających przez Gogolin.

 

 

**

Uroczystość odsłonięcia pomnika, tworzonego od 1963 r. odbyła się 28 maja 1967 r. Organizatorami tego wydarzenia byli m.in. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu  oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Karolinki w Gogolinie. W uroczystej gali wzięło udział ok. 5 tysięcy osób województwa, uczestnicy dawnego i współczesnego ruchu śpiewaczego  i  przedstawiciele władz. Odsłonięcia pomnika dokonali Szymon Koszyk i Franciszek Adamiec. Wydarzenie to przyczyniło się do ożywienia działalności mającej na celu kultywowanie folkloru. Powstało m.in. wiele nowych amatorskich regionalnych zespołów ludowych, np. w Klubie Seniora zorganizowano chór żeński o nazwie „Karolinka”, którym kierował Stanisław Kurek. Od 1987 r. motyw pomnika Karolinki i Karliczka jest wykorzystywany w herbie Gogolina, znajduje się również w logotypach jednostek organizacyjnych Gminy oraz wszelkich akcjach promocyjnych.

Renowacja pomnika

W 2013 r. związku z uroczystością przekazania Gminnego Centrum Kultury do użytku, podjęto decyzję o odrestaurowaniu pomnika, usytuowanego w niewielkiej odległości od budynku Centrum. Pomnik odnowiono w ramach projektu „Odnowienie  Pomnika Karolinki i Karliczka - symbolu śląskiej pieśni ludowej”, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Nowe szaty Karolinki i Karlika

Podczas uroczystości z  okazji 45. rocznicy odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika i oddania do użytku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie odnowiony pomnik został „ubrany” w śląski strój ludowy. Inicjatywę zrealizowano w ramach projektu: „Dokąd idziesz Karolinko?” współfinansowanego ze środków Fundacji Aktywni w Regionie. Wszyscy znają pieśń „Poszła Karolinka”… Dzięki urokowi jej słów i melodyjności, zdobyła rozgłos w kraju, i za granicą. Najważniejszą jednak przyczyną popularności piosenki jest jej żywy związek z kulturą ludową, korzeniami bowiem sięga ona do ludowych śląskich tradycji.

**

Pomnik Karolinki i Karlika – symbol śląskiej pieśni ludowej nadal inspiruje i gromadzi przy wspólnym muzycznym świętowaniu. Pod pomnikiem odbywa się szereg imprez kulturalnych, m.in. cykliczne bicie rekordu w ilości osób śpiewających utwór "Poszła Karolinka", pomnik jest regularnie ubierany dla uświetnienia ważnych uroczystości gminnych oraz Opolskiego Święta Pieśni Ludowej, które posiada już 30 – letnią tradycję i odbywa się co 2 lata. Pieśń ludowa „Poszła Karolinka” rozsławia i promuje Gogolin w kraju i na całym świecie. 15 września 2000 r., w trakcie uroczystości otwarcia Olimpiady w Sydney ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie mogło usłyszeć melodię, którą od wielu dziesięcioleci nucą mieszkańcy Polski, jednoznacznie utożsamiając ją z pewną miejscowością na skraju Wyżyny Śląskiej: z Gogolinem.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML