Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbyło się (10.04.) spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami lokalnego środowiska medycznego i placówek opiekuńczych. Doroczne spotkanie było okazją do podsumowania działań w zakresie opieki medycznej.

W ramach programu przygotowano cztery interesujące wystąpienia. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach, dr Kazimierz Łukawiecki  omówił zagadnienia związane z opieką kardiologiczną na terenie województwa opolskiego,  Dorota Baryłkowska (PSSE) przedstawiła informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, z szczególnym uwzględnieniem gminy Gogolin,  ks. dr Albert Glaeser omówił natomiast zadania powołanego w Kamieniu Śl. Instytutu Naukowo – Badawczego Ks. Sebastiana Kneippa.   Działania w zakresie opieki medycznej skierowane do mieszkańców gminy Gogolin oraz zakres działań podejmowanych w ramach prewencji zdrowotnej omówił Andrzej Mrowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.  Zwracając się do zebranych, burmistrz Joachim Wojtala podziękował za dobrą współpracę środowisk medycznych z władzami samorządowymi gminy i efektywne działania na rzecz mieszkańców gminy. Burmistrz  oraz Zygryda Kuflik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie wręczyli uczestnikom  okolicznościowe „Podziękowania”. Gmina Gogolin została również zaproszona do dalszego udziału w programach prewencji kardiologicznej -  „Postaw serce na nogi” i „Weź serce na spacer”. Realizacja powyższych programów będzie kontynuowana w ramach projektu „Zielone serce gminy”, najbliższy  prozdrowotny festyn został zaplanowany 8 czerwca br. w Kamieniu Śl. Spotkanie środowisk medycznych zakończyła dyskusja na temat zadań w 2013 r.

W dorocznym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Zdrowia uczestniczyli zaproszeni goście, Franciszek Holeczek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, Barbara Dołowicz, Dyrektor Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku,  Izabela Olczyk, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, lekarze i pielęgniarki, przedstawiciele wszystkich podmiotów medycznych działających na terenie gminy i współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gogolinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

dzien_zdrowia_1.jpeg dzien_zdrowia_2.jpeg dzien_zdrowia_3.jpeg dzien_zdrowia_4.jpeg

Wersja XML